5 vragen aan.. De Ombudsman!

In een nieuw seizoen van De Ombudsman springt Pieter Hilhorst weer in de bres voor burgers die op wat voor manier dan ook het slachtoffer zijn geworden van de overheid. Vijf vragen aan de enige echte Ombudsman.

Is het echt nodig, zo’n ombudsman?
"Jazeker, nu meer dan ooit, met al die bezuinigingen. We zijn zelfs in de zomer al begonnen met actie ondernemen. Sinds 1 juli zijn de voorwaarden voor het pgb (persoonsgebonden budget) gewijzigd. Een nieuwe wachtlijst betekent bijvoorbeeld dat ongeneeslijk zieke mensen tot 1 januari moeten wachten, als ze thuis willen doodgaan. Dat is geen bezuiniging; dat is een boekhoudersmentaliteit. We hebben de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de gevolgen. in de eerste aflevering komt dat zeker aan bod."

Zijn er nieuwe elementen dit seizoen?
"We blijven opkomen voor individuen, maar we willen ook meer focussen op dingen die gevolgen hebben voor een grote groep mensen. Onrecht aankaarten en zaken oplossen. Dit seizoen komen we ook op bepaalde zaken terug om te zien hoe het er nu voor staat."

Wat is jouw taak?
"Ik pak samen met de redactie onderwerpen aan, interview mensen en confronteer politici. En we gaan net zo lang door tot het effect heeft. ik zoek ook zelf op internetfora naar mensen met klachten. We proberen mensen in een kwetsbare positie meer grip op hun leven te laten krijgen."

Vind je het leuk om te doen?
"Heel leuk, en belangrijk. De overheid maakt van mensen klagende burgers. Natuurlijk maken zij bezwaar als ze iets krijgen opgedrongen dat niet bij ze past. Beleidsmakers zijn zo wantrouwend, dat er allemaal regeltjes worden bedacht waar brave burgers de dupe van worden. Ik vind het mooi om met de macht van de camera het verschil te kunnen maken. We komen bij veel verschillende mensen over de vloer en zien met eigen ogen wat de consequenties zijn van slecht beleid."

Wat hebben jullie concreet bereikt?
"We hebben heel veel kunnen oplossen. Er was bijvoorbeeld een bezuiniging gepland op de AOW-partnertoeslag. Gepensioneerden met een niet-werkende partner jonger dan 55 jaar zouden die niet meer krijgen. Vijftien jaar geleden had de overheid al aangekondigd daarmee te stoppen, maar die datum werd opeens vervroegd. Niemand kon zich erop voorbereiden. Wij hebben die bezuiniging kunnen terugdraaien.

We hebben ook actie gevoerd voor boeren. Alle Nederlandse boeren moeten meten hoeveel land ze hebben. Aan de hand daarvan wordt bepaald hoeveel koeien ze mogen houden en hoeveel subsidie ze krijgen. Brussel had z’n twijfels en ging zelf luchtfoto’s maken. Daar klopte niets van: boeren raakten tot 10% van hun land kwijt. Na onze acties heeft de minister gegarandeerd dat geen enkele boer erop achteruitgaat. En zo is er nog meer afgeschaft. Het geeft een machtig gevoel om dat soort zaken terug te kunnen draaien."

Reageren