Bijbelkennis

Doe de Bijbel-quiz!

Het is weer tijd voor ‘De grote Bijbel-quiz’. Bent u er klaar voor? Test uw parate kennis van het boek der boeken en doe mee aan onze test.

Vier BN’ers hebben de Bijbel de afgelopen weken nog eens grondig nageplozen: acteur Sjoerd Pleijsier, zanger Jan Rot en presentatrices Mirella van Markus en Dolores Leeuwin. Zij moeten dinsdag aan de bak in De Grote Bijbelquiz op Nederland 2. Om alvast in de stemming te komen, hier Televiziers grote Bijbeltest:

1. Hoe heette de jongste zoon van Jakob?
f. Zebulon
e. Benjamin
n. Jozef
l. Zacharias

2. Aan wat voor boom groeide de verboden vrucht waarin Eva in het paradijs (helaas) haar tanden zette?
r. De heilige levensboom 
k. De vijgenboom der schande
g. De zondige appelboom
d. De boom van de kennis van goed en kwaad

3. Laat mij toch slokken van dat rode, dat rode daar’ Wie zei dit en waar ging het over? 
n. Mozes die tot God bad bij het oversteken van de Rode Zee.
a. Esau die was uitgeput en zijn broer Jakob smeekte om een bord linzensoep
p. Simson die een nieuw vat wijn wilde aanbreken
s. Herodias die het bloed van de onthoofde Johannes de Doper wel kon drinken

4. Welk instrument bespeelde koning David als de beste?
g. De lier
p. De bazuin
f. De harp
o. De luit

5. Hoe liep het hachelijke avontuur van Jona in de walvis af?
c. Hij zwom naar buiten en werd opgevist door een schip
a. Het beest spuugde Jona spontaan uit op het strand
u. God leidde de walvis naar Nineve, waarop deze de profeet vrij liet om de stad te vernietigen
r. Jona maakte hem misselijk door heen en weer te rollen en werd uitgekotst

6. Vul deze wijsheid uit het Bijbelboek Matteüs aan: ‘Als de ene blinde de andere leidt'...
m. ... ‘is de lamme de lachende derde’
a. 
... ‘vallen beiden in een kuil’
b. ... ‘kan een dove horen hoe het afloopt’
e. ... ‘is eenoog koning’ 

7. Wie belandde er voor straf in de leeuwenkuil en kwam door een beschermengel toch met de
schrik vrij?
f. Goliath 
a. Simson
n. Pumbaa
l. Daniël

8. Waarom was het boek Hooglied zo omstreden bij de uitgave van de eerste Bijbel?
m. Door het erotische karakter van de teksten
a. Omdat koning Salomo, de schrijver, aan veelwijverij deed
n. Door de suggestie dat God de verzen ‘in den hoge’ zelf heeft geschreven, wat sommige van zijn discipelen bij hoog en laag volhielden
l Omdat het uit de toon valt: het is helemaal geen lied; de vlag dekt de lading niet

9. Welke uitdrukking hoort in dit rijtje niet thuis, omdat ze niet in de Bijbel voorkomt?
f. ‘van Pontius naar Pilatus worden gestuurd’ 
s. ‘Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in’
a. ‘Daar zal geween zijn en tandengeknars’
n. ‘Ledigheid is des duivels oorkussen’

Vul de letters in die bij de getallen van de juiste antwoorden horen. Als alles goed is, krijgt u de tweede naam van een wereldberoemde vrouw uit de Bijbel. 

8 5 4 2 6 7 1 9 3
_ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

 

Alles ingevuld? Scroll dan naar beneden voor het antwoord!

 

 

 

 

 

 

Nog iets verder...

 

 

 

 

 

 

 

 

Nóg verder...
 

 

 

 

 

 

 

Het antwoord is: MAGDALENA 

Reageren