Gordon Ramsay: Oorlog in de keuken!

In de Verenigde Staten worden vloek- en scheldwoorden op televisie al jaren weggepiept. Een van de zwaarste slachtoffers van die regel is Gordon Ramsay, de man wiens vocabulaire voornamelijk uit het woord 'fuck' bestaat.

Gevolg is dat de programma's van de kok grotendeels uit piepjes bestaan, waarbij ook nog de mond van Ramsay wordt vervaagd om liplezen te voorkomen. Dat stond een aantal Amerikaanse kijkers niet aan. Daarom openden zij de jacht op ongekuiste versies van Ramsay’s programma's. Ze snakken naar pieploze afleveringen vol gevloek en getier van de Schotse kok.

Advies
Vanavond gaat Ramsay voor de tweede keer naar restaurant Riviera in het Schotse Inverness om te kijken of ze zijn adviezen hebben opgevolgd. Zo niet, dan volgen er ongetwijfeld vele heerlijke welgemeende 'fucks'. Gewoon omdat het mag.

Reageren