In Europa

Televizier sprak met schrijver Geert Mak over het succes, de kritiek van historici en de komende afleveringen.

Bijna een miljoen mensen volgden vorig jaar In Europa. Hoe verklaart u het succes?
''Het is een emotionele serie, die dicht op je huid zit. Veel mensen herkennen zich in de verhalen. Dat is het gevolg van iets wat voor ons aanvankelijk een noodgreep was. In het boek gebruik ik dagboeken en brieven om gebeurtenissen in een kader te plaatsen, maar aan letters heb je op televisie niets. Daarom vielen we terug op de herinneringen van de kinderen of kleinkinderen van mensen die de sleutelmomenten van de vorige eeuw hebben meegemaakt. Juist die verhalen blijken een prachtige brug tussen generaties te slaan. Het accent ligt daarbij niet zozeer op wat er precies is gebeurd, maar op de verwerking. Hoe gaan mensen om met hun geschiedenis?''

Enkele historici reageerden nogal zuur. De serie zou veel onjuistheden bevatten en de samenstellers verkeerde keuzes en interpretaties maken.
''We zijn waanzinnig streng en werken met uitstekende researchers en gerenommeerde Europese historici, maar het is onvermijdelijk dat er af en toe iets misgaat. Wat betreft de kritiek ben ik me naar verloop van tijd vooral aan de toon gaan irriteren. Een historicus had het over een hilarisch dieptepunt. Die had plezier in een fout.''

Het eerste seizoen van In Europa eindigde in 1943. Wat kunnen we de komende weken verwachten?
''We beginnen met afleveringen over het einde en de verwerking van de Tweede Wereldoorlog. Over de opstanden in Warschau en Praag, de gruwelijke vergelding op Duitsland en de bombardementen en verkrachtingen door de Russen. Daarna kruipen we steeds dichter richting heden en vanaf de jaren 60 vertel ik mijn eigen geschiedenis. Dat was best confronterend. En het leidt soms ook tot een innerlijke tweestrijd. De jaren 60 hebben goede dingen voortgebracht, die nu pas wortel beginnen te schieten. Denk aan de aandacht voor het milieu en het afzetten tegen het consumentisme. Maar er is ook de kiem gelegd voor het hedonisme. Het leven om plezier te hebben, want er is toch geen hiernamaals waarvoor we verantwoording moeten afleggen. Die losheid in moraal komt momenteel als een boemerang terug, bijvoorbeeld in de vorm van de financiƫle crisis.''

Reageren