't Zal je maar gebeuren: gelooft en gij zult slagen

Het is bij de EO niet altijd even helder meer, maar in de serie 't Zal je maar gebeuren vormt het evangelie nog overduidelijk de leidraad. Esther en Jan Jaap Goudsbloem reizen in deze aflevering met hun tweejarige zoontje Jesse af naar Kenia.

Het is de bedoeling dat ze er blijven; ze laten hun spullen, vrienden en familie in Nederland achter. "Maar met God durven ze het aan", verzekert de EO ons in een persbericht.

Inspiratie
Dat Esther en Jan Jaap inspiratie putten uit het christelijk geloof, valt ook te lezen op de site van hun stichting Altijd Genoeg. Deze is gebaseerd 'op de overtuiging dat er in deze wereld genoeg middelen zijn om in het welzijn van ieder mens te voorzien. De overtuiging ook dat alleen God ons mensen in staat kan stellen om met Liefde en Wijsheid die middelen in te zetten en te beheren'.

Tehuis
In het verre Nairobi wil het echtpaar een tehuis voor dakloze moeders en straatkinderen van de grond zien te krijgen. Programmamaker Jan Willem den Bok volgt hun wederwaardigheden met een cameraploeg.

Het thuisfront wordt intussen geacht stevig te bidden voor het welslagen van de onderneming en het welzijn van de familie.

Reageren