Andere tijden: een bug te ver

Tien jaar geleden wierp de komst van de 21ste eeuw donkere schaduwen vooruit. Er heerste grote ongerustheid over de goede afloop van de jaarwisseling, op veel plekken werd Oud & Nieuw met angst en beven tegemoet gezien.

Wat was het geval? Ooit zijn computers zo ingesteld dat bij het opslaan van de datum alleen de laatste twee cijfers van het jaartal worden ingevoerd.

01-01-00
Bij de overgang van 1999 naar 2000 zou het systeem daarom op hol kunnen slaan. Het zou de laatste twee nullen kunnen koppelen aan het jaar 1900, met alle gevolgen van dien: rente vervalt op terugbetaalde leningen die zijn afgesloten in 1999, alle producten met als vervaldatum 01-01-00 zouden een eeuw over tijd zijn en rijp voor de vuilnishoop.

Millennium
Distributieschema's van energiecentrales en drinkwaterbedrijven zouden in de soep kunnen lopen en de computerapparatuur van vliegtuigen zou zelfs kunnen uitvallen. En wat gebeurde er toen het gevreesde nieuwe millennium begon? Hoegenaamd niets. Had dat te maken met alle voorzorgsmaatregelen die waren getroffen om rampen te voorkomen?

Of was het allemaal paniek om niets geweest, een storm in een glas water? In deze aflevering van Andere tijden, getiteld Maatschappij op hol: de millenniumbug, kijkt Hannah Dogger terug en probeert ze een antwoord te vinden op die vragen.

Reageren