Andere tijden: machtige vernieuwer

In het kader van het 'multimediale festival' De eeuw van de Stad besteedt Andere tijden aandacht aan de invloedrijke Amsterdamse wethouder Floor Wibaut (1859 - 1936).

ibaut, bijgenaamd de Machtige en De Onderkoning van Amsterdam, was een Nederlandse zakenman en politicus voor de SDAP die als wethouder een ongewone daadkracht vertoonde. In het grotendeels verkrotte Amsterdam van die dagen bemoeide hij zich rechtstreeks met de planning van nieuwe woonwijken ('Wie bouwt? Wibaut!' werd een bekende leus in die dagen).

Grote invloed
Hij gaf daarbij veel ruimte aan woningcoöperaties - terwijl banken het juist moesten ontgelden. Andere Tijden laat zien hoe groot de invloed was van Floor Wibaut, wiens 150ste geboortedag dit jaar trouwens wordt herdacht in de hoofdstad.

Reageren