Zembla

Gevaarlijke gifschepen in Zembla

De journalisten duiken in de wereld van zeeschepen. Als deze versleten zijn, dumpen de meeste rederijen ze in lagelonenlanden. Dat kan een gevaarlijke situatie opleveren, want de schepen zitten vol schadelijke stoffen.

Zembla start het nieuwe seizoen met een onderzoek naar het gevaar van versleten olietankers en andere zeeschepen. Wanneer ze niet meer bruikbaar zijn, vallen ze onder de noemer zwaar chemisch afval. Europa kent strenge regels voor de sloop ervan, maar de meeste rederijen lappen die aan hun laars. Ze dumpen de schepen vol gifstoffen aan de kust van lagelonenlanden. Die verdienen graag geld met het afgedankte staal.

Weet de multinational het?

Helaas is er een keerzijde: tientallen mensen komen om het leven tijdens de sloop. Ook een oude gastanker van een Nederlandse multinational, die vol kwik zit, vormt een risico. De arbeiders die op het Indische strand het vrachtschip uit elkaar halen met behulp van gasbranders, lopen een groot gevaar. Weet de multinational hiervan?

Meer over:

Reageren