Oost west, bijbel best

Wat deed Mozes met de 'stenen tafelen' toen hij van de berg Sinaï was afgedaald? Hoe kwam koning David aan zijn vrouw Bathseba? De NCRV en de EO hebben de handen ineengeslagen voor de De grote bijbelquiz.

Net als in 2006, 2007 en 2008 presenteren theologe Jacobine Geel (NCRV) en quizmaster Bert van Leeuwen (EO) de test.

Bijbelvast
Vier bekende Nederlanders uit verschillende windstreken spelen het spelletje, gedekt door de kandidaten op de tribune, die naar gelang hun leefgebied zijn verdeeld over de vakken Noord, Oost, Zuid, West. In welke streek zijn de bewoners het meest godvruchtig en bijbelvast?

Mozes
U kunt de quiz thuis niet meer op internet invullen, omdat de antwoorden live in de uitzending worden gegeven. Oh ja: mocht u wat betreft de vragen nog dolende zijn: Mozes smeet de stenen tafelen woedend kapot en David liet de echtgenoot van de door hem begeerde Bathseba sneuvelen op het slagveld om met haar te kunnen trouwen.

Reageren