Tegenlicht: What if... De hulp stopt

We sluiten het thema Heilige Huisjes af met de stand van zaken wat betreft ontwikkelingssamenwerking. Een rondje moraal, economie en politiek, de blik gericht op de toekomst.

Wat hebben we nooit durven zeggen, hoe is de verhouding tussen opbrengsten en kosten - in de ruimste zin - en wat gebeurt er wanneer we de ontwikkelingshulp afschaffen?

Afhankelijk
Voor Dambisa Moyo is het duidelijk: hulp werkt niet, het corrumpeert en maakt afhankelijk. Maar hoe zien Afrikaanse intellectuelen en leiders de toekomst van een Afrika zonder hulp van buiten.

Een prikkelende en confronterende 'what if', vooruitlopend op het openbaar maken van het WRR rapport over ontwikkelingssamenwerking.

Meer over:

Reageren