The Triangle: stom, stom, stom

Je kunt het noodlot mijden of je kunt het tarten. In de thriller The Triangle doen Stu (Luke Perry) en zijn vrienden het laatste. Om een paar visjes te verschalken, varen ze regelrecht naar de Bermuda Driehoek. Stom, stom, stom.

Ze hadden tenslotte kunnen weten dat het niet pluis is in deze uithoek van de Atlantische Oceaan, gelegen tussen Miami, de Bermuda-eilanden en Puerto Rico.

In het gebied zouden talloze schepen en vliegtuigen spoorloos zijn verdwenen. Over de mogelijke oorzaken is het laatste woord nog niet gezegd en geschreven.

Het zou, volgens geleerden en fantasten, onder meer de schuld kunnen zijn van:
• Buitenaardse wezens
• Wormgaten (poorten naar andere dimensies)
• Verminderd magnetisme
• Zeemonsters
• Orkanen
• Verhoogde oceanische activiteit
• Opstijgend methaangas
• Stoorzenders van Atlantis

Volgens onderzoeker Lawrence David Kusche moeten we de verhalen over de Bermuda Driehoek met een korreltje (zee)zout nemen. Hij stelt in een kritisch rapport over het verschijnsel vast dat veel verdwijningen niet zijn bewezen of schromelijk overdreven. 'Het is een kunstmatig in stand gehouden mysterie', luidt zijn conclusie.

Toch hadden Stu en zijn maten wijzer moeten wezen. Kijk zelf maar.

Reageren