Zitten er drie mannen in de gevangenis...

Oost-Duitsland, lang voor het vallen van de Muur. Drie mannen delen een cel in de gevangenis. Vraagt de eerste: 'Waarom zitten jullie hier?' Zegt de tweede: 'Ik kwam altijd vijf minuten te laat op mijn werk; ik ben veroordeeld voor sabotage.'

De derde antwoordt: 'Ik was altijd vijf minuten te vroeg, ik ben veroordeeld wegens spionage. En waarom zit jij hier?' De eerste: 'Ik was altijd precies op tijd, ik ben veroordeeld omdat ze dachten dat ik een westers horloge had.'

IJzeren Gordijn
Leuk of niet, dit was een van de vele moppen die de ronde deden in het Oostblok toen Rusland er nog de dienst uitmaakte. Lachen houdt mensen in moeilijke tijden op de been en geeft de burger moed. Dat was in de naoorlogse jaren achter het IJzeren Gordijn niet anders.

Grappenmakers
De tweedelige documentaire Hammer and tickle (Hamer en sikkel), waarvan de VPRO vanavond het eerste deel uitzendt, belicht de rol van de humor in de communistische tijd.

De machthebbers konden niet altijd lachen om grappenmakers die het regime te kijk zetten en stuurden ze naar het strafkamp. Aan de andere kant deelden ze zelf kwinkslagen uit om de oppositie de mond te snoeren.

Reageren