Earth investigated: Was Darwin wrong?

Vrijwel niets levert zoveel discussie op als de verklaring van het ontstaan van onze aarde. Gelovigen schrijven alles toe aan God als de almachtige schepper en beschouwen alles en iedereen om ons heen als één groot wonder, Darwinisten hangen de evolutietheorie aan.

Volgens hen ontstond de aarde na de oerknal en de Engelse natuuronderzoeker Charles Darwin (1809-1882) gelooft dat het leven zich hier steeds verder ging ontwikkelen doordat organismen continu minieme veranderingen ondergingen.

Verklaren
Maar verklaart deze theorie écht hoe het leven op aarde begon? Die vraag en de aloude discussie die al meer dan 150 jaar gevoerd wordt tussen voor- en tegenstanders van de evolutietheorie staan centraal in deze aflevering van Earth investigated. Had Darwin gelijk of was er toch sprake van een goddelijke hand van bovenaf?

Reageren