Het nahuwelijk

Nu inmiddels zo'n veertig procent van alle huwelijken eindigt in een scheiding, kunnen we gerust stellen dat het adagium 'tot de dood ons scheidt' aan enige inflatie onderhevig is. Met als gevolg dat veel mensen de resten van eerdere huwelijken en relaties met zich mee slepen.

Als er gezamenlijke kinderen zijn, blijft de band noodgedwongen bestaan, gewenst of niet. Maar ook kinderloze ex-paren kunnen verbonden blijven, bijvoorbeeld door familie, zakelijke belangen of gezamenlijke vrienden.

Nieuw begrip
Voor deze veranderde omgangsvorm tussen ex-partners heeft programmamaakster Djoeke Veeninga een nieuwe term bedacht: 'Het nahuwelijk', een begrip waar haar werkgever, de VPRO, een heuse thema-avond omheen heeft gebouwd. Aan de hand van portretten van ex-paren met allerlei verschillende 'nahuwelijken' en verklaringen van deskundigen wordt dit begrip nader bekeken.

Reageren