Holland Doc: laatste missie

Vroeger was het een jongendroom, maar tegenwoordig een uitgestorven beroep. In HollandDoc zien we hoe de verspreiders van het Katholieke geloof hun laatste levensdagen slijten in het klooster van de Missionarissen van Scheut, vlakbij het Brabantse Vught.

Op hun twaalfde werden zij door hun ouders in dit klooster gedropt. In de daarop volgende tien jaar leerden de jongens het geloof te verkondigen en stervenden te troosten.

Afrika
Na hun opleiding als missionaris vertrokken ze naar de armste landen in Afrika en Azië. Daar bouwden de zendelingen scholen, wegen en bruggen, leerden ze de bevolking lezen en schrijven en preekten ze over rechtvaardigheid. Nu zijn deze wereldverbeteraars oud en terug in het Nederlandse klooster in Vught.

Docu
Filmmaker Gerald van Bronkhorst was een jaar lang te gast in het klooster van de Missionarissen van Scheut. Voor HollandDoc maakte hij een documentaire over het leven in verre oorden, het geloof en de laatste missie van de gepensioneerde zendelingen.

Reageren