NCRV Natuurlijk - Nederland onder water

Door het smelten van de poolkappen dreigen de lage landen kopje onder te gaan. Wat is er tegen deze dreiging te doen, zijn er waterdichte maatregelen in de maak?

Het laatste deel van de documentaireserie Nederland onder water voert ons naar Dordrecht, waar 'visionaire' Ellen Kelder vooruitkijkt, en naar Zeeland dat in 1953 het toneel was van de watersnoodramp. Bij springtij braken in de nacht van 31 januari op 1 februari de dijken door, meer dan 1800 mensen verdronken.

Doemscenario
In de programma's zijn de afgelopen weken allerlei ingrepen voorbijgekomen, inclusief de Deltawerken, maar de conclusie is niet bemoedigend. ''Nederland zal overstromen, ondanks de veiligheidsmaatregelen'', verwacht evacuatie-expert Bas Kolen. ''We weten alleen niet wanneer. Het kan over honderd jaar zijn, maar ook eerder of later.'' Toch moeten we ons erop voorbereiden, ''want anders zal een overstroming ons dubbel hard treffen, met rampzalige gevolgen.''

Reageren