Nederland onder water

Nederland loopt serieus overstromingsgevaar door de klimaatveranderingen. In heel ons land wordt er daarom hard gewerkt: dijken en duinen worden gecontroleerd, brandweer- en politiekorpsen houden overstromingsoefeningen, er komen drijvende woonwijken en de grachten komen terug in de steden om het water in de toekomst op te vangen.

In de zesdelige serie Nederland onder water worden zes verschillende watergebieden bezocht, die volgens de NCRV 'een prachtige waternatuur kennen, maar ook een bewogen watergeschiedenis': de Noord- en Zuid-Hollandse kust, de polders van Flevoland, de drie noordelijke provincies, Oost-Nederland, het rivierengebied van Noord-Brabant en Limburg en de Zeeuwse eilanden en Dordrecht.

Reageren