PVDA hoeft geen verandering omroep

De PVDA lijkt in aanloop naar de verkiezingen in juni een andere koers te kiezen dan andere politieke partijen. In tijden van noodzakelijke bezuinigingen, maakte de partij in een concept verkiezingsprogramma duidelijk dat er wat de partij betreft geen bezuinigingen aankomen voor de publieke omroep.

Wel wil de partij andere regels rond het bestel aanpakken. Zo moeten omroepen gemakkelijker samen kunnen gaan werken met kranten. Nu is dat vaak niet mogelijk omdat kranten, ondanks hun journalistieke taak, vaak ook commerciƫle organisaties vertegenwoordigen en de omroep niet mee mag werken aan winst door derden.

Om precies te zijn, schrijft de PVDA:

"Vitale en pluriforme journalistiek is cruciaal voor iedere democratie. De sector staat echter onder druk. De media zullen daarom moeten vernieuwen om hun functie te blijven vervullen. De publieke omroep zal zich in de volgende concessieperiode verder moeten aanpassen aan de veranderende technologie en het veranderd kijkgedrag. Om de pluriformiteit in het media aanbod te kunnen garanderen, blijft een sterke publieke omroep van levensbelang. Omroepen moeten multimediaal werken en diversiteit bieden.

De publieke omroep is de eerst aangewezene voor het uitzenden van grote sportevenementen en voetbal.

De krantensector zal, om te overleven, verregaand moeten innoveren. Samenwerking met omroepen moet mogelijk zijn. Daarom zullen wettelijke beperkingen zoveel mogelijk verdwijnen. Het lopende experiment met ondersteuning van innovatie door het Stimuleringsfonds voor de Pers verdient, indien succesvol,
navolging."


De passage staat zoals gezegd in een concept verkiezingsprogramma en moet nog goedgekeurd worden door de leden van de partij.

Meer over:

Reageren