The bear man

Ben Kilham heeft bijna vijftig beren grootgebracht. Hij is niet bang en gaat op een bijzondere en directe manier met de beesten om en heeft bijzondere zaken ontdekt over het gedrag van beren.

Zo blijkt de beer veel intelligenter en socialer dan tot nu toe gedacht. De 'Berenman' heeft één troetelbeertje: Squitry. Hij kreeg de vrouwelijke zwarte beer onder z’n hoede toen ze zeven weken oud was en leerde haar alles wat ze nodig had om weer terug te kunnen keren naar de natuur.

Op bezoek
En dat lukte! Inmiddels is Squirty zelf al oma, maar de band met Ben is al die tijd gebleven. In de afgelopen twaalf jaar bezocht hij haar en haar welpen regelmatig in haar hol en tot op heden leverde dat geen problemen op. Toch blijven buitenstaanders voorzichtig. Een beer blijft toch een...

Reageren