The interrogators

De kandidaten in Robert ten Brink's Moment van de waarheid ondervinden het wekelijks: de leugendetector is een meedogenloos apparaat. Maar naast de verklikker zijn er meer manieren om criminelen, psychopaten en pathologische leugenaars door de mand te laten vallen.

De documentaire The interrogators (De verhoorders) laat door middel van voorbeelden uit het echte leven zien hoe de nieuwste ondervraagtechnieken worden toegepast om de waarheid boven tafel te krijgen. De resultaten liegen er in ieder geval niet om.

Reageren