Tribe

Tribe-presentator Bruce Parry (39) zal zijn verblijf tussen de Nyangatom vanavond niet snel vergeten. Bruce maakte tientallen portretten van inheemse volkeren, maar zijn tijd bij de Nyangatom was naar eigen zeggen een van de meest heftige.

Het volk zwerft rond in de grensstreken van Ethiopië en Sudan, een gebied dat al jaren geteisterd wordt door burgeroorlogen. Daar komt de voortdurende dreiging van andere stammen bij, die elkaar letterlijk dood vechten voor het schaarse vruchtbare land. Zo'n twintig jaar geleden ruilden de stammen hun speren in voor automatische vuurwapens en sindsdien is het geweld heftiger dan ooit.

Overval
Bruce raakte bij de Nyangatom goed bevriend met de jonge herder Locho. In de uitzending gaan ze samen op zoek naar nieuwe grasgronden voor zijn schapen. Kort na de opnames kreeg Bruce te horen dat Locho was doodgeschoten bij een overval op zijn kudde.

Reageren