Nieuw! Kiesdrempel van 500.000 kijkers

Reglement Televizier-Ring 2016: kwalificatierondes

Reglement Televizier-Ring 2016: kwalificatierondes

Bij een verkiezing hoort een gedegen reglement. Dit zijn de regels voor de eerste fase van de Gouden Televizier-Ring verkiezing 2016: de kwalificatierondes.

De verkiezing van de Gouden Televizier-Ring 2016 wordt georganiseerd door en staat onder verantwoordelijkheid van televisiegids Televizier.

De gehele verkiezing bestaat uit drie fases: vier kwalificatierondes, een nominatieronde en de finale. Dit is het reglement van de eerste fase: de kwalificatierondes.

Het reglement van de nominatieronde en de finale is hier terug te lezen: www.Televizier.nl/reglementnominatierondefinale2016


Eerste fase: kwalificatierondes

De eerste fase van de verkiezing voor de Gouden Televizier-Ring 2016 bestaat uit vier kwalificatierondes.

Deelname aan kwalificatierondes

In aanmerking voor de kwalificatierondes komen alle op volwassenen gerichte tv-programma’s van Nederlandse makelij die zijn uitgezonden door de Nederlandstalige, landelijke publieke omroepen en commerciële zenders. Van deze programma’s moet minimaal één aflevering te zien zijn geweest in de periode waarover gestemd kan worden. Deze aflevering moet onderdeel zijn van een reeks die bestaat uit ten minste drie afleveringen.

Bovendien is voorwaarde dat ten minste één aflevering van het programma in de betreffende verkiezingsperiode gemiddeld minimaal 500.000 kijkers moet hebben bereikt. Hiervoor wordt het KijkTotaal-cijfer van Stichting Kijkonderzoek (SKO) gehanteerd. Dit zijn de geconsolideerde kijkcijfers, oftewel de kijkcijfers van de uitzenddag plus het uitgestelde kijkgedrag op de 6 opvolgende dagen na de uitzending.

Eenmalige en/of door de actualiteit ingegeven evenementen of programma’s, registraties van sportwedstrijden, shopping-, astrologie-achtige, bel & win-achtige en erotische tv-programma’s zijn uitgesloten van deelname aan de verkiezing.

Ook uitgesloten zijn herhalingen van programma’s die eerder zijn uitgezonden door de Nederlandstalige, landelijke publieke omroepen en commerciële zenders.

Verder zijn programma’s uitgesloten die al eens eerder de Gouden Televizier-Ring hebben gewonnen. Dat geldt ook voor: identieke remakes, regelrechte doorstarts, al te gelijkende spin-offs en originele programma’s waarvan de al te gelijkende spin-offs al eens de Gouden Televizier-Ring hebben gewonnen.

Ook kan er niet worden gestemd op een specifiek seizoen van een tv-programma dat al op de selectielijst van de Gouden Televizier-Ring 2015 heeft gestaan. Wanneer van dit programma in 2015-2016 een nieuwe reeks op televisie komt, kan daarop wel worden gestemd in de juiste kwalificatieronde.

De periodes van de kwalificatierondes

In totaal zijn er vier kwalificatierondes. Er kan worden gestemd op programma’s waarvan ten minste één nieuwe aflevering uit de reeks is uitgezonden in de volgende periodes:

  • Ronde 1: van 1 augustus 2015 tot en met 31 oktober 2015
  • Ronde 2: van 1 november 2015 tot en met 31 januari 2016
  • Ronde 3: van 1 februari 2016 tot en met 30 april 2016
  • Ronde 4: van 1 mei 2016 tot en met 31 juli 2016

Stemmen tijdens kwalificatierondes

De stemperiode bedraagt twee weken per kwalificatieronde. De publicatie van de exacte data van de stemperiodes zal plaatsvinden op www.Televizier.nl.

Er kan alleen worden gestemd op www.Televizier.nl. Iedere stemmer kan per kwalificatieronde één stem uitbrengen.

Winnaars kwalificatierondes

Per kwalificatieronde worden de 5 tv-programma’s met de meeste stemmen (én die voldoen aan de kwalificatievoorwaarden) automatisch geselecteerd voor de volgende fase van de Gouden Televizier-Ring 2016: de nominatieronde.

Als na afloop van een kwalificatieronde twee of meer tv-programma’s op de vijfde positie in de top-5 een gelijk aantal stemmen hebben, dan worden er meer dan vijf tv-programma’s geselecteerd voor de nominatieronde.

De winnaars van iedere kwalificatieronde zullen na sluiting van de betreffende verkiezingsronde worden gepubliceerd op www.Televizier.nl.

Op de winnaars van een bepaalde kwalificatieronde kan niet meer gestemd worden in de daaropvolgende kwalificatieronde(n) voor de Gouden Televizier-Ring 2016.


Tweede en derde fase: nominatieronde en finale

De reglementen van de tweede en derde fase van de verkiezing voor de Gouden Televizier-Ring 2016, respectievelijk de nominatieronde en de finale, zullen tijdig worden gepubliceerd op Televizier.nl


Voor alle fasen in de verkiezing van de Gouden Televizier-Ring 2016 gelden de volgende regels:


Notaris

De volledige verkiezing van de Gouden Televizier-Ring staat onder toezicht van een notaris. De notaris beoordeelt of de verkiezing eerlijk verloopt. Bij het minste of geringste vermoeden van fraude, kan de notaris een aantal stemmen of zelfs één of meerdere tv-programma‘s uit de verkiezing schrappen.

Methodieken die een eerlijk stemverloop negatief beïnvloeden, zoals geautomatiseerde stemsystemen, leiden te allen tijde tot uitsluiting van de verkiezing. Zo is het ook niet toegestaan om in opdracht van bijvoorbeeld omroeporganisaties, commerciële zenders en productiebedrijven een stem uit te brengen.

De notaris controleert het verloop van de gehele verkiezing en stelt bij iedere stemronde de uitslag vast. Aan het einde van de gehele verkiezing stelt de notaris een proces verbaal op.

Promotie

Het is omroepen, zenders, producenten, makers en fans van tv-programma’s toegestaan promotie te maken voor
hun tv-programma(s). Deze regel geldt voor iedere fase in de verkiezing.

Het is verboden stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven in ruil voor hun stem op een bepaald tv-programma - of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn, of dat de cadeaus een geldelijke waarde hebben of niet. Ook is het verboden stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor hun stem op een bepaald tv-programma. Het is wel toegestaan om promotiemateriaal uit te delen om een bepaald tv-programma onder de aandacht van het publiek te brengen. Deze regel geldt voor iedere verkiezingsronde.

Het is verder verboden potentiële stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven in ruil om geen stem uit te brengen op een bepaald tv-programma - of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn, of dat de cadeaus nu een geldelijke waarde hebben of niet. Ook is het verboden om potentiële stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor het niet uitbrengen van hun stem op een bepaald tv-programma. Deze regel geldt voor iedere fase in de verkiezing.

Reageren