Reglement Gouden Televizier-Ring 2019: Kwalificatierondes

Bij een verkiezing hoort een gedegen reglement. Dit zijn de regels voor de eerste fases van de Gouden Televizier-Ring verkiezing 2019: de kwalificatierondes.

De verkiezing van de Gouden Televizier-Ring 2019 wordt georganiseerd door en staat onder verantwoordelijkheid van Televizier. De gehele verkiezing bestaat uit drie fases: 1. vier voorrondes (de kwalificatierondes), 2. een nominatieronde en 3. de finale.

Dit zijn de regels voor de eerste fase van de Gouden Televizier-Ring verkiezing 2019: de kwalificatierondes. De reglementen van de tweede en derde fase van de verkiezing, respectievelijk de nominatieronde en de finale, zullen op een later moment worden gepubliceerd op Televizier.nl

Eerste fase: kwalificatierondes

De eerste fase van de verkiezing voor de Gouden Televizier-Ring 2019 bestaat uit vier kwalificatierondes:

Kwalificatieronde 1
Periode: 1 augustus 2018 tot en met 31 oktober 2018

Kwalificatieronde 2
Periode: 1 november 2018 tot en met 31 januari 2019

Kwalificatieronde 3
Periode: 1 februari 2019 tot en met 30 april 2019

Kwalificatieronde 4
Periode: 1 mei 2019 tot en met 31 juli 2019

Deelname aan kwalificatierondes

In aanmerking voor de kwalificatierondes komen alle op volwassenen gerichte tv-programma’s van Nederlandse makelij die zijn uitgezonden door de Nederlandstalige, landelijke publieke omroepen en commerciële zenders. Van deze programma’s moeten minimaal twee aflevering te zien zijn geweest in de periode waarover gestemd kan worden. Deze afleveringen moeten onderdeel zijn van een reeks die bestaat uit ten minste drie afleveringen.

Bovendien is de voorwaarde dat ten minste één aflevering van het programma in de betreffende verkiezingsperiode minimaal 475.000 kijkers* moet hebben bereikt. Hiervoor worden de TV Kijkcijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO) gehanteerd. Daarbij zijn de (online) kijkcijfers van het uitgestelde tv-kijken (binnen zes dagen na de eerste uitzending) inbegrepen.
* Aanpassing vanaf kwalificatieronde 3 2019: Aangezien SKO de Online Kijkcijfers niet meer meet, kunnen deze niet meer meegenomen worden. De minimale kijkersgrens is daarom vanaf kwalificatieronde 3 aangepast van 500.000 naar 475.000

Eenmalige en/of door de actualiteit ingegeven evenementen of programma’s, registraties van sportwedstrijden, erotische tv-programma’s, programma's die uitsluitend gericht zijn om producten en/of diensten aan de man brengen en programma’s waarvan het verdienmodel uitsluitend gebaseerd is op betaalde inbellijnen en betaald sms’en ( shopping-, astrologie-achtige en bel & winachtige-programma’s) zijn uitgesloten van deelname aan de verkiezing.

Ook uitgesloten zijn herhalingen van programma’s die eerder zijn uitgezonden door de Nederlandstalige, landelijke publieke omroepen en commerciële zenders.

Verder zijn programma’s uitgesloten die al eens eerder de Gouden Televizier-Ring hebben gewonnen. Dat geldt ook voor: identieke remakes, regelrechte doorstarts, al te gelijkende spin-offs en originele programma’s waarvan de al te gelijkende spin-offs al eens de Gouden Televizier-Ring hebben gewonnen.

Ook kan er niet worden gestemd op een specifiek seizoen van een tv-programma dat al was genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring 2018. Wanneer van dit programma in 2018-2019 een nieuwe reeks op televisie komt, kan daarop wel worden gestemd in de juiste kwalificatieronde.

Stemmen tijdens kwalificatierondes

De stemperiode bedraagt twee weken per kwalificatieronde. De publicatie van de exacte data van de stemperiodes zal plaatsvinden op www.Televizier.nl.

Er kan alleen worden gestemd op www.Televizier.nl/ring. Iedere stemmer kan per kwalificatieronde één stem uitbrengen.

Winnaars kwalificatierondes

Per kwalificatieronde worden de 5 tv-programma’s met de meeste stemmen (én die voldoen aan de kwalificatievoorwaarden) automatisch geselecteerd voor de volgende, tweede fase van de Gouden Televizier-Ring 2019: de nominatieronde.

Als na afloop van een kwalificatieronde twee of meer tv-programma’s op de vijfde positie in de top-5 een gelijk aantal stemmen hebben, dan worden er meer dan vijf tv-programma’s geselecteerd voor de nominatieronde.

De winnaars van iedere kwalificatieronde zullen na sluiting van de betreffende verkiezingsronde worden gepubliceerd op www.Televizier.nl.

Op de winnaars van een bepaalde kwalificatieronde kan niet meer gestemd worden in de daaropvolgende kwalificatieronde(n) voor de Gouden Televizier-Ring 2019.

Tweede en derde fase: nominatieronde en finale

De reglementen van de tweede en derde fase van de verkiezing voor de Gouden Televizier-Ring 2019, respectievelijk de nominatieronde en de finale, zullen op een later moment worden gepubliceerd op Televizier.nl

Voor alle fasen in de verkiezing van de Gouden Televizier-Ring 2019 gelden de volgende regels:

Notaris

De volledige verkiezing van de Gouden Televizier-Ring staat onder toezicht van een notaris. De notaris beoordeelt of de verkiezing eerlijk verloopt. Bij het minste of geringste vermoeden van fraude, kan de notaris een aantal stemmen of zelfs één of meerdere tv-programma‘s uit de verkiezing schrappen.

Methodieken die een eerlijk stemverloop negatief beïnvloeden, zoals geautomatiseerde stemsystemen, leiden te allen tijde tot uitsluiting van de verkiezing. Zo is het ook niet toegestaan om in opdracht van bijvoorbeeld omroeporganisaties, commerciële zenders en productiebedrijven een stem te laten uitbrengen.

De notaris controleert het verloop van de gehele verkiezing en stelt bij iedere stemronde de uitslag vast. Aan het einde van de gehele verkiezing stelt de notaris een proces verbaal op.

Promotie

Het is omroepen, zenders, producenten, makers en fans van tv-programma’s toegestaan promotie te maken voor hun tv-programma(s). Deze regel geldt voor iedere fase in de verkiezing.

Het is verboden stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven in ruil voor hun stem op een bepaald tv-programma - of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn, of dat de cadeaus een geldelijke waarde hebben of niet. Ook is het verboden stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor hun stem op een bepaald tv-programma. Het is wel toegestaan om promotiemateriaal uit te delen om een bepaald tv-programma onder de aandacht van het publiek te brengen. Deze regel geldt voor iedere verkiezingsronde.

Het is verder verboden potentiële stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven in ruil om geen stem uit te brengen op een bepaald tv-programma - of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn, of dat de cadeaus nu een geldelijke waarde hebben of niet. Ook is het verboden om potentiële stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor het niet uitbrengen van hun stem op een bepaald tv-programma. Deze regel geldt voor iedere fase in de verkiezing.

Meer over:

Reageren