Reglement Gouden Televizier-Ring 2020: Kwalificatierondes

1 November 2019 09:00 | televizier-ring | Door Yvin Hei

Bij een verkiezing hoort een gedegen reglement. Dit zijn de regels voor de eerste fases van de Gouden Televizier-Ring Verkiezing 2020: de kwalificatierondes.

De verkiezing van de Gouden Televizier-Ring 2020 wordt georganiseerd door en staat onder verantwoordelijkheid van Televizier. De gehele verkiezing bestaat uit drie fases: 1. vier kwalificatierondes, 2. een nominatieronde en 3. de finale.

Dit zijn de regels voor de eerste fase van de Gouden Televizier-Ring verkiezing 2020: de kwalificatierondes. De reglementen van de tweede en derde fase van de verkiezing, respectievelijk de nominatieronde en de finale, zullen op een later moment worden gepubliceerd op Televizier.nl

Eerste fase: kwalificatierondes
De eerste fase van de verkiezing voor de Gouden Televizier-Ring 2020 bestaat uit vier kwalificatierondes:

Kwalificatieronde 1
Periode waarin de programma’s uitgezonden moeten zijn: 1 augustus 2019 tot en met 31 oktober 2019

Kwalificatieronde 2
Periode waarin de programma’s uitgezonden moeten zijn: 1 november 2019 tot en met 31 januari 2020

Kwalificatieronde 3
Periode waarin de programma’s uitgezonden moeten zijn: 1 februari 2020 tot en met 30 april 2020

Kwalificatieronde 4
Periode waarin de programma’s uitgezonden moeten zijn: 1 mei 2020 tot en met 31 juli 2020

Deelname aan kwalificatierondes
In aanmerking voor de kwalificatierondes komen alle op volwassenen gerichte tv-programma’s van Nederlandse makelij die zijn uitgezonden door de Nederlandstalige, landelijke publieke omroepen en commerciële zenders. Aan de hand van de indeling van Stichting Kijkonderzoek (SKO) wordt deze selectie gemaakt. Van deze programma’s moeten minimaal twee afleveringen te zien zijn geweest in de periode waarover gestemd kan worden. Deze afleveringen moeten onderdeel zijn van een reeks die bestaat uit ten minste drie afleveringen.

Bovendien is de voorwaarde dat ten minste één aflevering van het programma in de betreffende verkiezingsperiode minimaal 475.000 kijkers moet hebben bereikt. Hiervoor worden de tv-kijkcijfers van SKO gehanteerd. Daarbij zijn de (online) kijkcijfers van het uitgestelde tv-kijken (binnen zes dagen na de eerste uitzending) inbegrepen.

Eenmalige evenementen of programma’s, registraties van sportwedstrijden, erotische tv-programma’s, programma's die uitsluitend gericht zijn om producten en/of diensten aan de man brengen en programma’s waarvan het verdienmodel uitsluitend gebaseerd is op betaalde inbellijnen en betaald sms’en (shopping-, astrologie-achtige en bel & winachtige-programma’s) zijn uitgesloten van deelname aan de verkiezing.

Ook uitgesloten zijn herhalingen van programma’s die eerder zijn uitgezonden door de Nederlandstalige, landelijke publieke omroepen en commerciële zenders.

Verder zijn programma’s uitgesloten die al eens eerder de Gouden Televizier-Ring hebben gewonnen. Dat geldt ook voor: identieke remakes, regelrechte doorstarts, al te gelijkende spin-offs en originele programma’s waarvan de al te gelijkende spin-offs al eens de Gouden Televizier-Ring hebben gewonnen.

Ook kan er niet worden gestemd op een specifiek seizoen van een tv-programma dat al was genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring 2019. Wanneer van dit programma in 2019-2020 een nieuwe reeks op televisie komt, kan daarop wel worden gestemd in de juiste kwalificatieronde.

VOD (Video On Demand)
Ook in aanmerking voor de kwalificatierondes komen alle op volwassenen gerichte VOD-programma’s van Nederlandse makelij die verschenen zijn in de juiste periode op de volgende in Nederland toegankelijke platforms: Kijk, NPO Start (plus), Netflix en Videoland. Van deze programma’s moeten minimaal twee afleveringen te zien zijn geweest in de periode waarover gestemd kan worden. Deze afleveringen moeten onderdeel zijn van een reeks die bestaat uit ten minste drie afleveringen. Co-producties die voor minimaal de helft Nederlandstalig (incl. Fries) zijn, zijn toegestaan.


Bij VOD-programma’s wordt de selectie niet gebaseerd op kijkcijfers, aangezien deze niet voor handen zijn, maar wordt de selectie gedaan door Televizier.


Stemmen tijdens kwalificatierondes
De stemperiode bedraagt twee weken per kwalificatieronde. De publicatie van de exacte data van de stemperiodes zal plaatsvinden op www.Televizier.nl.

Er kan alleen worden gestemd op www.Televizier.nl/ring. Iedere stemmer kan per kwalificatieronde één stem uitbrengen.

Winnaars kwalificatierondes
Per kwalificatieronde worden de 5 programma’s met de meeste stemmen (én die voldoen aan de kwalificatievoorwaarden) automatisch geselecteerd voor de volgende, tweede fase van de Gouden Televizier-Ring 2020: de nominatieronde.

Als na afloop van een kwalificatieronde twee of meer tv-programma’s op de vijfde positie in de top-5 een gelijk aantal stemmen hebben, dan worden er meer dan vijf tv-programma’s geselecteerd voor de nominatieronde.

De winnaars van iedere kwalificatieronde zullen na sluiting van de betreffende verkiezingsronde worden gepubliceerd op www.Televizier.nl.

Op de winnaars van een bepaalde kwalificatieronde kan niet meer gestemd worden in de daaropvolgende kwalificatieronde(n) voor de Gouden Televizier-Ring 2020.

Tweede en derde fase: nominatieronde en finale
De reglementen van de tweede en derde fase van de verkiezing voor de Gouden Televizier-Ring 2020, respectievelijk de nominatieronde en de finale, zullen op een later moment worden gepubliceerd op Televizier.nl

Voor alle fasen in de verkiezing van de Gouden Televizier-Ring 2020 gelden de volgende regels:

Notaris
De volledige verkiezing van de Gouden Televizier-Ring staat onder toezicht van een notaris. De notaris beoordeelt of de verkiezing eerlijk verloopt. Bij het minste of geringste vermoeden van fraude, kan de notaris een aantal stemmen of zelfs één of meerdere tv-programma‘s uit de verkiezing schrappen.

Methodieken die een eerlijk stemverloop negatief beïnvloeden, zoals geautomatiseerde stemsystemen, leiden te allen tijde tot uitsluiting van de verkiezing. Zo is het ook niet toegestaan om in opdracht van bijvoorbeeld omroeporganisaties, commerciële zenders en productiebedrijven een stem te laten uitbrengen.

De notaris controleert het verloop van de gehele verkiezing en stelt bij iedere stemronde de uitslag vast. Aan het einde van de gehele verkiezing stelt de notaris een proces verbaal op.

Overmacht
Mocht het zo zijn dat er gedurende een bepaalde tijd in een van de stemperiodes door overmacht niet gestemd kan worden, bijvoorbeeld wegens technische problemen, dan wordt de stemperiode niet verlengd en sluit gewoon op het aangekondigde tijdstip.
De organisatie van de Gouden Televizier-Ring Verkiezing is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een dergelijke situatie van overmacht.

Promotie
Het is omroepen, platforms, zenders, producenten, makers en fans van tv-programma’s toegestaan promotie te maken voor hun programma(s). Deze regel geldt voor iedere fase in de verkiezing.

Het is verboden stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven in ruil voor hun stem op een bepaald programma - of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn, of dat de cadeaus een geldelijke waarde hebben of niet. Ook is het verboden stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor hun stem op een bepaald programma. Het is wel toegestaan om promotiemateriaal uit te delen om een bepaald programma onder de aandacht van het publiek te brengen. Deze regel geldt voor iedere verkiezingsronde.

Het is verder verboden potentiële stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven in ruil om geen stem uit te brengen op een bepaald programma - of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn, of dat de cadeaus nu een geldelijke waarde hebben of niet. Ook is het verboden om potentiële stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor het niet uitbrengen van hun stem op een bepaald programma. Deze regel geldt voor iedere fase in de verkiezing.

Meer over