Reglement verkiezing Televizier-Ster Acteur/Actrice 2019

De verkiezing van de Televizier-Ster Acteur/Actrice 2019 wordt georganiseerd door en staat onder verantwoordelijkheid van Televizier.

In aanmerking voor de verkiezing van de Televizier-Ster Acteur/Actrice komen acteurs en actrices in tv-series van Nederlandse makelij. De tv-series bestaan uit minimaal drie afleveringen en zijn uitgezonden door de Nederlandse landelijke publieke en commerciële omroepen en zenders. Er zijn minimaal twee afleveringen te zien geweest in de periode van 1 augustus 2018 tot 1 augustus 2019.

De acteur of actrice heeft een hoofdrol in een tv-serie of een belangrijke bijrol. Uitgesloten zijn acteurs en actrices die meespelen in ‘scripted reality’-series, in reconstructies in reportages of documentaires, in erotisch getinte series, in sketch-programma’s, in series die louter bestaan om een of meerdere producten en/of diensten aan de man te brengen. Uitgesloten zijn ook acteurs of actrices die in de verkiezingsperiode alleen in herhalingen te zien zijn geweest.

Een en dezelfde acteur of actrice kan meerdere malen de Televizier-Ster Acteur/Actrice winnen. Echter, een acteur of actrice kan maximaal drie keer achter elkaar de Televizier-Ster Acteur/Actrice winnen. Als een acteur of actrice drie achtereenvolgende jaren de Televizier-Ster Acteur/Actrice heeft gewonnen, wordt hij of zij het jaar daarop uitgesloten van deelname aan de verkiezing van de Televizier-Ster Acteur/Actrice. Het jaar daaropvolgend kan hij of zij weer deelnemen aan de verkiezing, mits aan de voorwaarden voor de verkiezing wordt voldaan.

Aan de hand van input van de publieke omroepen en commerciële zenders, en input van de redactie van Televizier, worden door de organisatie in totaal 25 tv-acteurs/tv-actrices geselecteerd voor de verkiezing van de Televizier-Ster Acteur/Actrice.

Zodra de selecties zijn gepubliceerd op de internetsite van de verkiezing, kunnen de selecties niet meer door de organisatie worden gewijzigd.

Het zogenaamde ‘vakje 26’ geeft het publiek de mogelijkheid de naam in te vullen van en te stemmen op een niet-geselecteerde tv-acteur of tv-actrice die voldoet aan bovenstaande voorwaarden.

Stemronde

Elke Televizier-Ster Acteur/Actrice 2019-verkiezing heeft één stemronde.

Het publiek kan stemmen via internet, alleen via de stemsite van de verkiezing, te vinden op Televizier.nl.

De stemronde start op dinsdag 20 augustus 2019 om 10.00 uur en eindigt maandag 23 september 2019 om 8.00 uur.

Iedere stemmer kan maximaal één stem uitbrengen in de categorie Televizier-Ster Acteur/Actrice.

Alleen stemmen die zijn uitgebracht én bevestigd in de hierboven genoemde periode tellen mee in het eindresultaat.

Winnaars

In iedere categorie worden de drie kandidaten met de meeste stemmen na de sluiting van de verkiezing bekend gemaakt als ‘genomineerd voor de Televizier-Ster Acteur/Actrice’. De genomineerde met de meeste stemmen wint de Televizier-Ster Acteur/Actrice.

Als na afloop van de stemperiode binnen de top 3 van de Televizier-Ster Acteur/Actrice meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben, kan het zo zijn dat er meer dan drie kandidaten genomineerd worden voor de Televizier-Ster Acteur/Actrice.

En wanneer meerdere genomineerden binnen een categorie de meeste en een gelijk aantal stemmen hebben, winnen meerdere genomineerden in een categorie een Televizier-Ster Acteur/Actrice.

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala dat AVROTROS woensdag 9 oktober 2019 live uitzendt op NPO 1.

Notaris

De volledige verkiezing van de Televizier-Ster Acteur/Actrice staat onder toezicht van een notaris. De notaris beoordeelt of de verkiezing eerlijk verloopt. Bij het minste of geringste vermoeden van fraude, kan de notaris een aantal stemmen of zelfs acteurs/actrices uit de verkiezing schrappen.

Methodieken die het stemverloop negatief beïnvloeden, zoals geautomatiseerde stemsystemen, leiden te allen tijde tot uitsluiting van de verkiezing. Zo is het ook niet toegestaan om in opdracht van bijvoorbeeld omroeporganisaties, commerciële zenders en productiebedrijven een stem uit te brengen.

De notaris controleert het verloop van de verkiezing en stelt de uitslag vast. Aan het einde van de gehele verkiezing stelt de notaris een proces verbaal op.

Overmacht

Mocht het zo zijn dat er gedurende een bepaalde tijd in de stemperiode door overmacht niet gestemd kan worden, bijvoorbeeld wegens technische problemen, dan wordt de stemperiode niet verlengd en sluit gewoon op het eerder aangekondigde tijdstip.

De organisatie van de verkiezing is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een dergelijke situatie van overmacht.

Promotie

Het is omroepen, zenders, producenten, makers en fans van tv-programma’s toegestaan promotie te maken voor hun favoriete acteurs en/of actrices.

Het is toegestaan om promotiemateriaal uit te delen om een acteur en/of actrice onder de aandacht van het publiek te brengen.

Het is verboden stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven voor hun stem op een acteur en/of actrice, of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn, of de cadeaus nu een geldelijke waarde hebben of niet.

Het is verboden stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor hun stem op een bepaalde acteur en/of actrice.

Het is verboden potentiële stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven om geen stem uit te brengen op een bepaalde acteur en/of actrice, of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn, of de cadeaus nu een geldelijke waarde hebben of niet.

Het verboden om potentiële stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor het niet uitbrengen van hun stem op een bepaalde acteur en/of actrice.

Award

De Televizier-Ster Acteur/Actrice wordt uitgereikt aan de winnende acteur of actrice, of aan iemand die in zijn of haar naam de award in ontvangst neemt. De award wordt eigendom van de winnende acteur of actrice.

Meer over:

Reageren