Gouden Televizier-Ring

Reglement verkiezing Televizier-Ster Jeugd 2021

5 juli 2021 12:53 | televizier-ring | Door Jorien Slager

© Televizier-Ring

De Televizier-Ster Jeugd (voorheen Gouden Stuiver) is de prijs voor het beste jeugdprogramma van het jaar. Dit zijn de reglementen van de verkiezing van 2021.

De verkiezing van de Televizier-Ster Jeugd wordt georganiseerd door en staat onder verantwoordelijkheid van Televizier.

Deelname

In aanmerking voor de verkiezing van de Televizier-Ster Jeugd 2021 komen alle tv-programma’s en online-videoseries van Nederlandse makelij die zijn uitgezonden door de Nederlandstalige, landelijke publieke omroepen en commerciële zenders, in de periode van 1 augustus 2020 tot 1 augustus 2021. De tv-programma’s zijn gericht op de jeugd tot en met veertien jaar en starten met uitzenden voor 19.30 uur ’s avonds. De online-videoseries zijn gericht op jeugd tot en met veertien jaar en zijn gepubliceerd op een vrij en gratis toegankelijk online platform door een landelijke publieke omroep of een commerciële zender.  

Uitgesloten van deelname aan de verkiezing zijn herhalingen, shopping-, astrologieachtige en bel & win-achtige programma’s. Verder zijn programma’s uitgesloten die al eens eerder de Televizier-Ster Jeugd (of Gouden Stuiver) hebben gewonnen. Ook uitgesloten zijn: identieke remakes, regelrechte doorstarts, al te gelijkende spin-offs van programma’s die al eens eerder de Televizier-Ster Jeugd (of Gouden Stuiver) hebben gewonnen en (originele) programma’s waarvan de identieke remakes, regelrechte doorstarts of al te gelijkende spin-offs al eens de Televizier-Ster Jeugd (of Gouden Stuiver) hebben gewonnen.

Aan de hand van input van de publieke omroepen en commerciële zenders, de kijkcijfers en input van de redactie van Televizier, worden door de organisatie 30 programma’s geselecteerd voor de verkiezing van de Televizier-Ster Jeugd 2021.

Zodra de geselecteerde programma’s zijn gepubliceerd op de internetsite van de verkiezing, kan de selectie niet meer door de organisatie worden gewijzigd. 

Het zogenaamde ‘vakje 31’ geeft het publiek de mogelijkheid de naam in te vullen van en te stemmen op een niet-geselecteerd programma dat aan bovenstaande gestelde voorwaarden voldoet.

Een programma kan de Televizier-Ster Jeugd maar één keer winnen. Het winnende programma (noch de remakes, doorstarts en al te gelijkende spin-offs) kan niet meer deelnemen aan de verkiezing.

Stemronde

De verkiezing van de Televizier-Ster Jeugd 2021 heeft één stemronde.

Het publiek kan stemmen via internet, alleen via de stemsite van de verkiezing, te vinden op Televizier.nl. De stemronde start op dinsdag 17 augustus 2021 om 10.00 uur en eindigt maandag 20 september 2021 om 8.00 uur.

Iedere stemmer kan maximaal één stem uitbrengen in de categorie Televizier-Ster Jeugd. Alleen stemmen die zijn uitgebracht én door de stemmer zijn bevestigd in de hierboven genoemde periode tellen mee in het eindresultaat.

Winnaar

De drie programma’s met de meeste stemmen worden na de sluiting van de verkiezing bekend gemaakt als genomineerden voor de Televizier-Ster Jeugd. Het programma met de meeste stemmen wint de Televizier-Ster Jeugd. 

Als het niet mogelijk is om een top 3 vast te stellen zonder daarbij te kiezen tussen programma’s die een gelijk aantal stemmen verkregen hebben, kan het zo zijn dat er meer dan drie programma’s worden genomineerd voor de Televizier-Ster Jeugd.

Als na afloop van de stemronde meerdere genomineerde programma’s ex aequo op de eerste plaats eindigen (een gelijk aantal stemmen hebben, waarbij dat aantal hoger is dan dat van de anderen), winnen meerdere programma’s de Televizier-Ster Jeugd.

Het is de bedoeling om de winnaars bekend te maken tijdens de uitreiking van de Gouden Televizier-Ring op donderdag 14 oktober 2021. 

Notaris

De verkiezing van de Televizier-Ster Jeugd staat onder toezicht van een notaris. De notaris beoordeelt of de verkiezing eerlijk verloopt. Bij het minste of geringste vermoeden van fraude, kan de notaris een aantal stemmen of zelfs een of meerdere programma’s uit de verkiezing schrappen.

Methodieken die het stemverloop onzuiver beïnvloeden, zoals geautomatiseerde stemsystemen, leiden te allen tijde tot uitsluiting van de verkiezing. Zo is het ook niet toegestaan om in opdracht van bijvoorbeeld omroeporganisaties, commerciële zenders en productiebedrijven een stem uit te brengen.

De notaris controleert het verloop van de verkiezing en stelt de uitslag vast. Aan het einde van de gehele verkiezing stelt de notaris een proces verbaal op.

Overmacht en dringende redenen

Mocht het zo zijn dat er gedurende een bepaalde tijd in een van de stemperiodes door overmacht niet gestemd kan worden, bijvoorbeeld wegens technische problemen, dan wordt de stemperiode niet verlengd en sluit gewoon op het aangekondigde tijdstip.

Maar er kunnen zich ook allerlei andere situaties van overmacht of andere dringende redenen voordoen die roet in het eten gooien of dreigen te gooien bij de voorgenomen uitvoering. Denk bijvoorbeeld (maar niet alleen) aan besluiten of adviezen van overheden met betrekking tot de veiligheid en volksgezondheid bij evenementen, inclusief de uitvoerbaarheid en kosten daarvan.

De organisatie behoudt zich daarom uitdrukkelijk het recht voor om de uitvoering van de verkiezing op enig moment stop te zetten of in gewijzigde vorm voort te zetten. Het deelnemen aan of zelfs winnen van een bepaalde ronde geeft dus geen ‘recht’ op een volgende ronde en/of uitreiking. 

De organisatie van de verkiezing is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een dergelijke situatie van overmacht. Natuurlijk zal wel zo helder en tijdig mogelijk gecommuniceerd worden over wijzigingen op Televizier.nl. 

Promotie

Het is omroepen, zenders, producenten, makers en fans van programma’s toegestaan promotie te maken voor hun programma(s). Het is toegestaan om promotiemateriaal uit te delen om een bepaald programma onder de aandacht van het publiek te brengen.

Het is verboden stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven voor hun stem op een bepaald programma, of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn, of de cadeaus nu een geldelijke waarde hebben of niet. Het is verboden stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor hun stem op een bepaald programma.

Het is verboden potentiële stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven om geen stem uit te brengen op een bepaald programma, of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn, of de cadeaus nu een geldelijke waarde hebben of niet. Het is verboden om potentiële stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor het niet uitbrengen van hun stem op een bepaald programma. 

Award

De Televizier-Ster Jeugd wordt uitgereikt aan het de makers van het winnende programma. De omroep die het programma heeft uitgezonden, bepaalt wie de Televizier-Ster Jeugd in bezit krijgt.

Meer over