Reglement verkiezing Televizier-Ster Online-videoserie 2019

De Televizier-Ster Online-videoserie is de prijs voor dé beste online-videoserie van het jaar. Dit zijn de reglementen van de verkiezing van 2019.

De verkiezing van de Televizier-Ster Online-videoserie wordt georganiseerd door en staat onder verantwoordelijkheid van Televizier.

Deelname

In aanmerking voor de verkiezing van deze Televizier-Ster komt videocontent die een online doel heeft en gepubliceerd is op een vrij en gratis toegankelijk online platform in de periode van 25 juni 2018 tot 25 juni 2019.

Shopping-, astrologieachtige, politieke, bel & win-achtige, erotisch getinte en enkel door de actualiteit ingegeven series zijn uitgesloten van deelname aan de verkiezing. Ook kanalen en/of series waarin overmatig grof taalgebruik of geweld en discriminatie voorkomt worden uitgesloten.

De serie mag niet op de lineaire televisie te zien zijn (geweest) of onderdeel zijn van een programma dat op de lineaire televisie te zien is (geweest): digital only.

Alleen Nederlandse kanalen en series waarin Nederlands gesproken wordt doen mee. Van dezelfde serie moeten in de juiste periode minstens 3 video’s op hetzelfde platform en/of kanaal geüpload zijn. De video’s hebben ieder een minimale tijdsduur van 5 minuten. In de serie hebben in ieder geval 3 video’s ten tijde van de verkiezingsperiode ieder minimaal 100.000 organic views op een vrij toegankelijk online kanaal en/of platform. De serie moet na publicatie nog on demand vrij beschikbaar zijn. Het aantal views is openbaar en openlijk voor iedereen te zien. Als dit niet het geval is, is het aan de jury om te bepalen of de serie mag deelnemen aan de verkiezing.

Adaptaties van buitenlands – dus niet in Nederland bedacht – werk zijn toegestaan. Series met hoofdzakelijk muziekclips zijn uitgesloten van deelname. Daarnaast moet er eigen materiaal worden gebruikt in de serie in plaats van dat vooral andermans materiaal of een videogame in beeld is. Als het gamebeeld puur een tool is om de eigen serie omheen te creëren en hier voldoende eigen creativiteit aan toegevoegd is, is de serie toegestaan.
In de content moet een of meerdere personen regelmatig in beeld zijn, series met uitsluitend animaties zijn uitgesloten van deelname.

Alle hoofdpersonen in de serie en van het betreffende kanaal moeten minimaal 16 jaar of ouder zijn.

Een en dezelfde serie kan maar eenmaal de Televizier-Ster Online-videoserie winnen. Een kanaal kan maximaal drie keer achter elkaar de Televizier-Ster Online-videoserie winnen echter met telkens een andere serie. Als een kanaal/platform drie achtereenvolgende jaren de Televizier-Ster Online-videoserie heeft gewonnen, wordt het het jaar daarop uitgesloten van deelname aan de verkiezing van de Televizier-Ster Online-videoserie. Het jaar daaropvolgend kan het weer deelnemen aan de verkiezing, met een serie die nog nooit de Televizier-ster Online-videoserie heeft gewonnen en aan de voorwaarden van de verkiezing voldoet. 
Een kanaal/hoofdpersoon kan slechts eenmaal genomineerd worden aan het einde van de nominatieronde. Mocht een kanaal/hoofdpersoon met meerdere series in de top 3 staan, wordt gekozen voor de serie met de meeste aantal stemmen.

Stemrondes

Elke verkiezing voor de Televizier-Ster Online-videoserie heeft twee stemrondes. Een kwalificatieronde en een nominatieronde.

Aan de hand van een door de jury* samengestelde lijst van 100 series kan er in de kwalificatieronde gestemd worden door het publiek.
Zodra de selecties zijn gepubliceerd op de internetsite van de verkiezing, kunnen de selecties niet meer door de organisatie worden gewijzigd.
Het zogenaamde ‘vakje 101’ geeft het publiek de mogelijkheid een naam in te vullen en te stemmen op een niet-geselecteerde serie die voldoet aan bovenstaande voorwaarden. De organisatie/jury beslist over de juistheid en betrouwbaarheid van de inzending.

Het publiek kan stemmen via internet, alleen via de stemsite van de verkiezing, te vinden op Televizier.nl.

De kwalificatieronde start op dinsdag 25 juni 2019 om 10.00 uur en eindigt woensdag 10 juli 2019 om 10.00 uur. De top 20 van deze kwalificatieronde plaatst zich automatisch voor de nominatieronde.

Ook selecteert de jury nog 5 series die niet op eigen kracht de nominatieronde hebben gehaald. Deze ‘wildcards’ gaan naar titels waarvan de jury vindt dat ze op grond van kwaliteit, creativiteit, potentie en/of populariteit niet mogen ontbreken in de nominatieronde, hierbij is het aantal eerdere genoemde vereiste (openbare) views geen verplichting. De lijst met 5 wildcards zal voor de start van de nominatieronde bekendgemaakt worden op Televizier.nl.

De nominatieronde start op dinsdag 20 augustus 2019 om 10.00 uur en eindigt maandag 23 september 2019 om 8.00 uur. Alle stemmen uit de kwalificatierondes zijn vervallen. De teller staat voor alle 25 geselecteerde series in deze nominatieronde weer op nul.

Iedere stemmer kan maximaal één stem uitbrengen in de categorie Televizier-Ster Online-videoserie. Alleen stemmen die zijn uitgebracht én bevestigd in de hierboven genoemde periode tellen mee in het eindresultaat.

Winnaars

In de categorie Televizier-Ster Online-videoserie worden de drie kandidaten met de meeste stemmen na de sluiting van de nominatieronde bekend gemaakt als ‘genomineerd voor de Televizier-Ster Online-videoserie’. De genomineerde met de meeste stemmen wint de Televizier-Ster Online-videoserie.

Als na afloop van de stemperiode binnen de top 3 van deze categorie meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben, kan het zo zijn dat er meer dan drie kandidaten in deze categorie genomineerd worden voor de Televizier-Ster Online-videoserie.

En wanneer meerdere genomineerden binnen deze categorie de meeste en een gelijk aantal stemmen hebben, winnen meerdere genomineerden in deze categorie een Televizier-Ster Online-videoserie.

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala dat AVROTROS woensdag 9 oktober 2019 live uitzendt op NPO 1.

Notaris

De volledige verkiezing van de Televizier-Ster Online-videoserie staat onder toezicht van een notaris. De notaris beoordeelt of de verkiezing eerlijk verloopt. Bij het minste of geringste vermoeden van fraude, kan de notaris een aantal stemmen of zelfs een kandidaat uit de verkiezing schrappen.

Methodieken die het stemverloop negatief beïnvloeden, zoals geautomatiseerde stemsystemen, leiden te allen tijde tot uitsluiting van de verkiezing. Zo is het ook niet toegestaan om in opdracht van bijvoorbeeld omroeporganisaties, commerciële zenders en productiebedrijven een stem uit te brengen.

De notaris controleert het verloop van de verkiezing en stelt de uitslag vast. Aan het einde van de gehele verkiezing stelt de notaris een proces verbaal op.

Overmacht

Mocht het zo zijn dat er gedurende een bepaalde tijd in de stemperiode door overmacht niet gestemd kan worden, bijvoorbeeld wegens technische problemen, dan wordt de stemperiode niet verlengd en sluit gewoon op het eerder aangekondigde tijdstip.

De organisatie van de verkiezing is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een dergelijke situatie van overmacht.

Promotie

Het is omroepen, zenders, producenten, opdrachtgevers, makers en fans van online series toegestaan promotie te maken voor hun favoriete online-videoserie.

Het is toegestaan om promotiemateriaal uit te delen om een online-videoserie onder de aandacht van het publiek te brengen.

Het is verboden stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven voor hun stem op een bepaalde deelnemer, of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn, of de cadeaus nu een geldelijke waarde hebben of niet. Het is verboden stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor hun stem op een bepaalde deelnemer.

Het is verboden potentiële stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven om geen stem uit te brengen op een bepaalde deelnemer, of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn, of de cadeaus nu een geldelijke waarde hebben of niet.

Het is verboden om potentiële stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor het niet uitbrengen van hun stem op een bepaalde deelnemer.

Het reposten van content die aantoont dat de stemmer heeft gestemd en waarin Televizier wordt getagd, is toegestaan.

Award

De Televizier-Ster Online-videoserie wordt uitgereikt aan de contentcreator/hoofdpersoon van de winnende online-videoserie, of aan iemand die in zijn of haar naam de award in ontvangst neemt. Degene onder wiens verantwoordelijkheid de winnende serie is gecreëerd, bepaalt wie de award in bezit krijgt.

*) De jury in 2019 bestaat uit:

  • Jorien Slager (video– en socialmedia redacteur Televizier.nl)
  • Marijn Poeschmann (country Manager Benelux YouTube)
  • Oane Born (hoofdredacteur Nickelodeon Magazine en jurylid van het boek YouTube top 100)
  • Vito Winckens (redacteur Gouden Televizier-Ring Gala)
  • Wes van Os (manager Nikkie de Jager)
  • Elisa van de Wetering (projectmanager Gouden Televizier-Ring Verkiezing)

Meer over:

Reageren