Gouden Televizier-Ring

Reglement verkiezing Televizier-Ster Talent 2021

5 juli 2021 12:59 | televizier-ring | Door Jorien Slager

© Televizier-Ring

De Televizier-Ster Talent is de prijs voor het tv-talent van het jaar. Dit zijn de reglementen van de verkiezing van 2021.

De verkiezing van de Televizier-Ster Talent wordt georganiseerd door en staat onder verantwoordelijkheid van Televizier.

Deelname

In aanmerking voor de verkiezing van de Televizier-Ster Talent 2021 komen tv-persoonlijkheden die een aandeel hadden in tv-programma’s van Nederlandse makelij, die zijn uitgezonden door de Nederlandstalige, landelijke publieke omroepen en commerciële zenders, in de periode van 1 augustus 2020 tot 1 augustus 2021.

De geselecteerde talenten zijn de afgelopen tijd als tv-persoonlijkheid doorgebroken bij een volwassen kijkerspubliek of hebben zich op een andere manier in de kijker gespeeld. Een talent kan al enkele jaren in de belangstelling staan, maar staat nog aan het begin van zijn of haar carrière als presentator, presentatrice of tv-persoonlijkheid. Hij of zij leidt een tv-programma, is mede-presentator of -presentatrice, is gezichtsbepalend of speelt op een andere manier een prominente rol in een tv-programma, bijvoorbeeld als jurylid of deelnemer.

Presentatoren en presentatrices van door de actualiteit ingegeven tv-evenementen, shopping-, astrologieachtige, bel & win-achtige en erotisch getinte tv-programma’s zijn uitgesloten van deelname aan de verkiezing. Uitgesloten zijn ook presentatoren en presentatrices die in de verkiezingsperiode helemaal niet op tv te zien zijn geweest, of alleen in herhalingen.

Aan de hand van input van de publieke omroepen en commerciële zenders, en input van de redactie van Televizier, worden door de organisatie 25 talenten geselecteerd voor de verkiezing van de Televizier-Ster Talent.

Zodra de selectie is gepubliceerd op de internetsite van de verkiezing, kan de selectie niet meer door de organisatie worden gewijzigd.

Het zogenaamde ‘vakje 26’ geeft het publiek de mogelijkheid de naam in te vullen van en te stemmen op een niet-geselecteerde talent die voldoet aan bovenstaande voorwaarden. 

Een talent kan vaker meedoen aan de verkiezing, maar kan slechts één keer de Televizier-Ster Talent winnen.

Stemronde

De verkiezing van de Televizier-Ster Talent 2021 heeft één stemronde.

Het publiek kan stemmen via internet, alleen via de stemsite van de verkiezing, te vinden op Televizier.nl.

De stemronde start op dinsdag 17 augustus 2021 om 10.00 uur en eindigt maandag 20 september 2021 om 8.00 uur.

Iedere stemmer kan maximaal één stem uitbrengen in de categorie Televizier-Ster Talent. Alleen stemmen die zijn uitgebracht én bevestigd in de hierboven genoemde periode tellen mee in het eindresultaat.

Winnaar

De drie talenten met de meeste stemmen worden na de sluiting van de verkiezing bekend gemaakt als genomineerden voor de Televizier-Ster Talent. Het talent met de meeste stemmen wint de Televizier-Ster Talent.

Als het niet mogelijk is om een top 3 vast te stellen zonder daarbij te kiezen tussen talenten  die een gelijk aantal stemmen verkregen hebben, kan het zo zijn dat er meer dan drie talenten  worden genomineerd voor de Televizier-Ster Talent.

Als na afloop van de stemronde meerdere genomineerde talenten ex aequo op de eerste plaats eindigen (een gelijk aantal stemmen hebben, waarbij dat aantal hoger is dan dat van de anderen), winnen meerdere talenten de Televizier-Ster Talent. 

Het is de bedoeling om de winnaars bekend te maken tijdens de uitreiking van de Gouden Televizier-Ring op donderdag 14 oktober 2021.

Notaris

De volledige verkiezing van de Televizier-Ster Talent staat onder toezicht van een notaris. De notaris beoordeelt of de verkiezing eerlijk verloopt. Bij het minste of geringste vermoeden van fraude, kan de notaris een aantal stemmen of zelfs een of meerdere talenten uit de verkiezing schrappen.

Methodieken die het stemverloop onzuiver beïnvloeden, zoals geautomatiseerde stemsystemen, leiden te allen tijde tot uitsluiting van de verkiezing. Zo is het ook niet toegestaan om in opdracht van bijvoorbeeld omroeporganisaties, commerciële zenders en productiebedrijven een stem uit te brengen.

De notaris controleert het verloop de verkiezing en stelt de uitslag vast. Aan het einde van de gehele verkiezing stelt de notaris een proces verbaal op.

Overmacht en dringende redenen

Mocht het zo zijn dat er gedurende een bepaalde tijd in een van de stemperiodes door overmacht niet gestemd kan worden, bijvoorbeeld wegens technische problemen, dan wordt de stemperiode niet verlengd en sluit gewoon op het aangekondigde tijdstip.

Maar er kunnen zich ook allerlei andere situaties van overmacht of andere dringende redenen voordoen die roet in het eten gooien of dreigen te gooien bij de voorgenomen uitvoering. Denk bijvoorbeeld (maar niet alleen) aan besluiten of adviezen van overheden met betrekking tot de veiligheid en volksgezondheid bij evenementen, inclusief de uitvoerbaarheid en kosten daarvan.

De organisatie behoudt zich daarom uitdrukkelijk het recht voor om de uitvoering van de verkiezing op enig moment stop te zetten of in gewijzigde vorm voort te zetten. Het deelnemen aan of zelfs winnen van een bepaalde ronde geeft dus geen ‘recht’ op een volgende ronde en/of uitreiking.

De organisatie van de verkiezing is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een dergelijke situatie van overmacht. Natuurlijk zal wel zo helder en tijdig mogelijk gecommuniceerd worden over wijzigingen op Televizier.nl. 

Promotie

Het is omroepen, zenders, producenten, makers en fans van de talenten toegestaan promotie te maken voor hun favoriete talenten.

Het is toegestaan om promotiemateriaal uit te delen om een talent onder de aandacht van het publiek te brengen. 

Het is verboden stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven voor hun stem op een bepaald talent, of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn, of de cadeaus nu een geldelijke waarde hebben of niet. Het is verboden stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor hun stem op een bepaald talent.

Het is verboden potentiële stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven om geen stem uit te brengen op een bepaald talent, of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn, of de cadeaus nu een geldelijke waarde hebben of niet. Het is verboden om potentiële stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor het niet uitbrengen van hun stem op een bepaald talent. 

Award

De Televizier-Ster Talent wordt uitgereikt aan het winnende talent, of aan iemand die in zijn of haar naam de award in ontvangst neemt. De award wordt eigendom van het winnende talent.

Meer over