Gouden Televizier-Ring

Reglement verkiezing Televizier-Sterren Presentator of Presentatrice 2021

5 juli 2021 12:56 | televizier-ring | Door Jorien Slager

© Televizier-Ring

De Televizier-Ster Presentator en Televizier-Ster Presentatrice zijn de prijzen voor de beste tv-presentator en de beste tv-presentatrice van het jaar. Dit zijn de reglementen van de verkiezing van 2021.

De verkiezing van de Televizier-Sterren Presentator of Presentatrice wordt georganiseerd door en staat onder verantwoordelijkheid van Televizier.

Deelname

In aanmerking voor de verkiezing van de Televizier-Sterren Presentator of Presentatrice komen presentatoren en presentatrices van tv-programma’s van Nederlandse makelij, die zijn uitgezonden door de Nederlandstalige, landelijke publieke omroepen en commerciële zenders, in de periode van 1 augustus 2020 tot 1 augustus 2021.

De tv-presentator en/of tv-presentatrice leidt het tv-programma, is gezichtsbepalend voor het tv-programma, speelt een prominente rol als mede-presentator of -presentatrice in het tv-programma, of is de enige die het tv-programma presenteert. 

Presentatoren en presentatrices van eenmalige, door de actualiteit ingegeven tv-evenementen of -programma’s, documentaires, shopping-, astrologieachtige, bel & win-achtige en erotisch getinte tv-programma’s zijn uitgesloten van deelname aan de verkiezing. Uitgesloten zijn ook presentatoren en presentatrices die in de verkiezingsperiode helemaal niet op tv te zien zijn geweest, of alleen in herhalingen.

Een en dezelfde presentator of presentatrice kan meerdere malen de Televizier-Ster Presentator of Presentatrice winnen. Echter, een presentator of presentatrice kan maximaal drie keer achter elkaar de Televizier-Ster Presentator of Presentatrice winnen. Als een presentator of presentatrice drie achtereenvolgende jaren de Televizier-Ster Presentator of Presentatrice heeft gewonnen, wordt hij of zij het jaar daarop uitgesloten van deelname aan de verkiezing van de Televizier-Ster Presentator of Presentatrice. Het jaar daaropvolgend kan hij of zij weer deelnemen aan de verkiezing, mits aan de voorwaarden van de verkiezing wordt voldaan.

Aan de hand van input van de publieke omroepen en commerciële zenders en input van de redactie van Televizier, worden door de organisatie in totaal 25 tv-presentatoren en 25 tv-presentatrices geselecteerd voor de verkiezing van de Televizier-Ster voor beste tv-presentator en de Televizier-Ster voor beste tv-presentatrice. 

Zodra de selecties zijn gepubliceerd op de internetsite van de verkiezing, kunnen de selecties niet meer door de organisatie worden gewijzigd.

Het zogenaamde ‘vakje 26’ geeft het publiek de mogelijkheid de naam in te vullen van en te stemmen op een niet-geselecteerde tv-presentator en/of tv-presentatrice die voldoet aan bovenstaande voorwaarden.

Stemronde

De Televizier-Ster Presentator of Presentatrice 2021-verkiezing heeft één stemronde.

Het publiek kan stemmen via internet, alleen via de stemsite van de verkiezing, te vinden op Televizier.nl.

De stemronde start op dinsdag 17 augustus 2021 om 10.00 uur en eindigt maandag 20 september 2021 om 8.00 uur.

Iedere stemmer kan maximaal één stem uitbrengen in de categorie Televizier-Ster Presentator en één stem in de categorie Televizier-Ster Presentatrice.

Alleen stemmen die zijn uitgebracht én bevestigd in de hierboven genoemde periode tellen mee in het eindresultaat.

Winnaars

In de categorieën Televizier-Ster Presentator en Televizier-Ster Presentatrice worden de drie kandidaten met de meeste stemmen per categorie na de sluiting van de verkiezing bekend gemaakt als ‘genomineerd voor de Televizier-Ster Presentator of Televizier-Ster Presentatrice’. In iedere categorie wint de genomineerde met de meeste stemmen de Televizier-Ster.

Als het niet mogelijk is om een top 3 vast te stellen zonder daarbij te kiezen tussen presentators en/of presentatrices die een gelijk aantal stemmen verkregen hebben, kan het zo zijn dat er meer dan drie presentators en/of presentatrices worden genomineerd voor de Televizier-Ster Presentator en Televizier-Ster Presentatrice.

Als na afloop van de stemronde meerdere genomineerde presentators en/of presentatrices ex aequo op de eerste plaats eindigen (een gelijk aantal stemmen hebben, waarbij dat aantal hoger is dan dat van de anderen), winnen meerdere presentators en/of presentatrices de Televizier-Ster.

Het is de bedoeling om de winnaars bekend te maken tijdens de uitreiking van de Gouden Televizier-Ring op donderdag 14 oktober 2021.

Notaris

De volledige verkiezing van de Televizier-Sterren Presentator of Presentatrice staat onder toezicht van een notaris. De notaris beoordeelt of de verkiezing eerlijk verloopt. Bij het minste of geringste vermoeden van fraude, kan de notaris een aantal stemmen of zelfs een of meerdere presentatoren/presentatrices uit de verkiezing schrappen.

Methodieken die het stemverloop onzuiver beïnvloeden, zoals geautomatiseerde stemsystemen, leiden te allen tijde tot uitsluiting van de verkiezing. Zo is het ook niet toegestaan om in opdracht van bijvoorbeeld omroeporganisaties, commerciële zenders en productiebedrijven een stem uit te brengen.

De notaris controleert het verloop van de verkiezing en stelt de uitslag vast. Aan het einde van de gehele verkiezing stelt de notaris een proces verbaal op.

Overmacht en dringende redenen

Mocht het zo zijn dat er gedurende een bepaalde tijd in een van de stemperiodes door overmacht niet gestemd kan worden, bijvoorbeeld wegens technische problemen, dan wordt de stemperiode niet verlengd en sluit gewoon op het aangekondigde tijdstip.

Maar er kunnen zich ook allerlei andere situaties van overmacht of andere dringende redenen voordoen die roet in het eten gooien of dreigen te gooien bij de voorgenomen uitvoering. Denk bijvoorbeeld (maar niet alleen) aan besluiten of adviezen van overheden met betrekking tot de veiligheid en volksgezondheid bij evenementen, inclusief de uitvoerbaarheid en kosten daarvan.

De organisatie behoudt zich daarom uitdrukkelijk het recht voor om de uitvoering van de verkiezing op enig moment stop te zetten of in gewijzigde vorm voort te zetten. Het deelnemen aan of zelfs winnen van een bepaalde ronde geeft dus geen ‘recht’ op een volgende ronde en/of uitreiking.

De organisatie van de verkiezing is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een dergelijke situatie van overmacht. Natuurlijk zal wel zo helder en tijdig mogelijk gecommuniceerd worden over wijzigingen op Televizier.nl.

Promotie

Het is omroepen, zenders, producenten, makers en fans van tv-programma’s toegestaan promotie te maken voor hun favoriete presentatoren en/of presentatrices.

Het is toegestaan om promotiemateriaal uit te delen om een presentator en/of presentatrice onder de aandacht van het publiek te brengen.

Het is verboden stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven voor hun stem op een bepaalde presentator en/of presentatrice of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn, of de cadeaus nu een geldelijke waarde hebben of niet.

Het is verboden stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor hun stem op een bepaalde presentator en/of presentatrice.

Het is verboden potentiële stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven om geen stem uit te brengen op een bepaalde presentator en/of presentatrice, of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn, of de cadeaus nu een geldelijke waarde hebben of niet.

Het verboden om potentiële stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor het niet uitbrengen van hun stem op een bepaalde presentator en/of presentatrice.

Award

De Televizier-Ster Presentator en de Televizier-Ster Presentatrice worden uitgereikt aan de winnende presentator en presentatrice of aan iemand die in zijn of haar naam de award in ontvangst neemt. De award wordt eigendom van de winnende presentator en presentatrice.

Meer over