Video | Hennie homo?

In het VARA TV Lab-programma 'Op De Bank' neemt cabaretière Martine Sandifort als psychiater Ellen Goedkoop het wel en wee van bekende Nederlanders op satirische wijze onder de loep. Zo ook Henny Huisman. Uit diens sessie zou blijken dat de presentator werd afgekeurd voor militaire dienst vanwege een hemd waarin hij onterecht voor homo werd aangezien.

De keuringsarts meende een latente homoseksuele geaardheid te kunnen opmaken uit Hennies bloemetjesoverhemd, en gaf hem de stempel S5. Daarmee wees hij de presentator af voor militaire dienst.

Op De Bank
In Op De Bank ontvangt psychiater van de sterren Dr. Ellen Goedkoop (cabaretière Martine Sandifort) wekelijks drie Nederlandse sterren op haar bank. De gesprekken die Goedkoop met de sterren heeft, houden het midden tussen fictie en werkelijkheid en geven zo een fris commentaar op wat de VARA noemt "de algehele psychologisering van Nederland".

Waar BN'ers vroeger probeerden hun leven zoveel mogelijk privé te houden, gloriëren ze nu vooral als ze zichzelf helemaal aan het publiek geven, inclusief privé-problemen. Op De Bank speelt met dat gegeven, en moet zo een "fris commentaar op alle roddelprogramma’s waarin er op los gepsychologiseerd wordt" vormen.

Ellen Goedkoop
Dr. Ellen Goedkoop is de psychiater van de sterren. Maar Ellen is vooral psychiater geworden om zichzelf beter te leren begrijpen. Ze is zelf in feite een geestelijk wrak, diep ongelukkig en wanhopig op zoek naar een man.

De bekende mensen op haar bank leggen hun diepste zielenroersels en angsten aan haar voor. Tijdens de therapiesessies houdt ze zich niet echt bezig met de problemen van haar beroemde cliënten. De interesse die ze toont voor haar bekende cliënten komt eerder voort uit het feit dat roddelen over sterren voor haar net zo leuk is als voor de gemiddelde kijker.

Waar of niet waar?
Ellen's cliënten zijn stuk voor stuk bekende mensen die een deukje hebben opgelopen. Maar: de makers bezweren op hun website altijd dicht bij de waarheid te blijven.

De problemen, verhalen en waandenkbeelden die ze Ellen vertellen, hebben dus altijd een basis in zaken die ze in de echte wereld hebben meegemaakt. Aan de opnamen ligt de waarheid ten grondslag.

Reageren