Column | Leve de netmanager

Bijna dagelijks krijg ik op Twitter of Facebook de vraag of Tussen De Oren, de wetenschapsquiz die ik enige seizoenen met Rob Urgert heb gedraaid, nog gaat terugkomen. Zelfs naar de voorganger Onder De Tram wordt nog regelmatig gevraagd. Nu dan een antwoord.

Tussen De Oren zat bij Net5 en na mijn column over het feit dat lelijke mensen niet welkom zijn bij Net5, die nogal wat aandacht genereerde, heb ik daar mijn eigen ruiten wel ingegooid. Het was trouwens wel grappig, want in de week dat die column verscheen, begon op Net5 Beauty And The Beast, dus het leek alsof ze naar me geluisterd hadden.

Maar niet getreurd.

Rob en ik zijn, as we speak, bezig een pilot te maken in de ons bekende niche 'Wetenschap met humor". Het wordt wel een ander soort programma dan Tussen De Oren en we maken het bij de NTR. Geen BN'ers (behalve wij!), geen publiek, geen quiz. Het wordt meer een soort cursus, waarin we in een hoog tempo alle actuele wetenschap over één onderwerp over de kijker heen storten, middels filmpjes, interviewtjes, experimentjes etc.

De pilot staat er inmiddels bijna op.

Ik denk dat het ontzettend leuk en leerzaam wordt. Maar wie ben ik? De NTR moet het ook de moeite waard vinden. Maar daarmee ben je er nog niet. Het uiteindelijke oordeel wordt geveld door de netmanager.

De netmanager is de God van de Publieke Omroep.

De netmanager bepaalt uiteindelijk voor een groot deel welk programma er op welk tijdstip komt. Op elke 25 formats en pilots die er worden ingeleverd keurt hij er misschien eentje goed. Daar maak je niet veel vrienden mee. En soms gebruiken de omroepen de netmanager als boeman omdat ze de tv-makers niet zelf willen teleurstellen.

Er zijn daarom tv-makers die een hekel hebben aan netmanagers, maar ik snap dat niet.

Ik vind netmanagers altijd ontzettend sympathiek, en er gaat ook een zekere wijsheid van ze uit. Zij bewaken de goeie smaak en de kwaliteit van de Publieke Omroep. Zonder de netmanagers waren we nergens. Dat er mensen zijn die deze ondankbare, moeilijke taak op zich nemen moeten we koesteren.

Lang Leve de netmanagers!*

* Wetenschappelijk is vastgesteld dat 'slijmen' naar de baas een positief effect heeft, zelfs als die baas in de gaten heeft dat er geslijmd wordt. (Prof. Dr. Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie, Universiteit van Nijmegen).

Reageren