Laat het niet escaleren!

Rijdende Rechter John Reid geeft tips over burenruzies

19 februari 2020 11:05 | informatief | Door Irma Tomas

© Victor Arnolds

Wat zijn de grootste valkuilen bij (buren)ruzies, en hoe voorkom je dat je erin valt? Gouden tips van rijdende rechter John Reid. Zo beland je dus níet in zijn rechtszaal.

Tekst: Tijgerbloedteksten

Communiceer!
“In plaats van je jarenlang in stilte aan de boom van de buren te ergeren, kun je er ook rustig over beginnen. Ik zeg vaak: het gaat niet over de boom. Het gaat over de boom van déze buurman. Er zijn in Nederland zeker duizenden bomen die te dicht bij de erfgrens staan. Toch krijgen we die zaken echt niet allemaal op zitting. Als het wél gebeurt is er dus iets behoorlijk misgegaan. De grootste valkuil is gebrekkige communicatie. Dus: zeg wat je gaat doen! Vervang geen schutting in de vakantie, zonder dat je buren het weten. Ga niet verbouwen of timmeren, zonder dat de buren weten wanneer dat gaat gebeuren. En geef je een feestje? Doe niet alleen een briefje bij je directe buren, maar ook bij je achterburen door de bus. Een gewaarschuwd mens telt niet alleen voor twee, maar is ook een stuk toleranter!”

Zie de mens achter ‘starre’ instanties
“Een nare brief van de woningbouwvereniging, van het kastje naar de muur gestuurd door de gemeente? Je houdt je hoofd koel door nooit te vergeten dat achter elke instantie echte personen zitten. En niet per se slechte mensen die het jou zo moeilijk mogelijk willen maken. Een brief met een zakelijke of starre toon, is vaak gewoon een slechte brief! Een belangrijke tip: realiseer je altijd dat er weinig echt nare mensen op de wereld zijn. Een conflict komt vaak door slechte communicatie of een misverstand. Als je met een instantie te maken hebt, probeer dan iemand aan de lijn te krijgen, en als dat lukt, word dan niet boos. Die persoon aan de andere kant heeft jouw probleem vaak niet veroorzaakt.”

Laat het niet zo ver komen
“Een zaak niet laten escaleren voorkomt veel ellende. Probeer brieven op poten van incassobureaus of advocaten te voorkomen. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die, nadat hij een fraaie brief van een advocaat ontving, dacht: ‘Kom, laat ik de andere kant nog eens bellen om te vragen hoe we dit samen op kunnen lossen’. De zaak is dan meestal al onherroepelijk verhard, zoals ik dat noem. Dan kom je al snel in de rechtszaal uit. De kunst is om het niet zo ver te laten komen.”

Je moet toch verder met elkaar…
“Relationele conflicten kunnen zeer heftig zijn. Nergens zie je grotere emoties dan tussen voormalige echtelieden. Met je buren heb je ook een soort relatie. Omdat je letterlijk dicht bij elkaar staat. Zeker als je vroeger bevriend was, komen er bij een ruzie veel sterkere emoties vrij dan bij bijvoorbeeld een zakelijk conflict. Ik onderzoek altijd of mensen er ook samen uit kunnen komen.  Je moet toch op een bepaalde manier met elkaar verder.”

Vergeet niet te lachen
“Een conflict of niet, er mag in best gelachen worden. Humor kan ontzettend ontspannend werken. Maar, het is precair. Je moet mensen niet uitlachen. Zelf maak ik ook soms een grap in de rechtszaal. Het conflict wordt daardoor direct minder zwaar. Probeer altijd de ander weer als mens te zien en niet als tegenstander. Als humor daarbij helpt: graag.”

Relativeer jezelf
“Niet iedereen heeft het talent om eens kritisch in de spiegel te kijken. Helaas. Ik denk dat zelfrelativering voor veel ellende de oplossing is. Je moet om jezelf kunnen lachen. Veel boosheid komt voort uit het gevoel dat je te weinig waardering of respect krijgt. Ik durf wel te stellen: als je jezelf wat minder belangrijk vindt, voel je je ook minder snel aangevallen.”

Ruzie is niet altijd slecht
“Ruzie vermijden hoeft niet altijd, het kan soms ook duidelijkheid scheppen. Dat klinkt misschien paradoxaal, want ruzie kan ook veel kapot maken. Maar soms zijn mensen in een ruzie eerlijker dan ze normaal durven zijn. Dan is het dus bevrijdend. Hier past ook een kanttekening, want na die ruzie moet er wél weer veel energie en tijd gestoken worden in herstel van de relatie. Ik weet niet of buren daar de tijd voor kunnen of willen nemen. Sommigen wel, anderen niet, vrees ik.”

De rijdende rechter | woensdag | NPO 1 | KRO-NCRV | 22.20

Zelf een conflict?
De rijdende rechter lost het graag op. Aanmelden kan op drie manieren: bel 0900-1301 (10 cpm), mail naar rijdende.rechter@idtv.nl, of vul het aanmeldformulier in op Kro-ncrv.nl.

Meer over