Acteren is geen vetpot

Acteren is geen vetpot, zo valt woensdag te lezen in de ochtendkrant NRC Next. Uit het onderzoeksrapport Spelen Voor De Kost, dat afgelopen maandag werd gepresenteerd in Amsterdam, blijkt dat roem en rijkdom lang niet altijd samengaan. Los van het feit dat de meeste Nederlandse acteurs onbekend zijn.

Professionele Nederlandse acteurs verdienen namelijk beneden modaal. Dat blijkt uit een enquête onder 670 acteurs, volgens het rapport ongeveer eenvijfde van het totale aantal professionele acteurs in Nederland.

Bijbaantjes
Gemiddeld zouden ze slechts 1.150 euro netto per maand binnenhalen. Acteurs moeten vaak bijklussen of leunen op hun partner om rond te kunnen komen.

Met nevenactiviteiten als lesgeven, presenteren, regisseren en schrijven weten ze hun loon op te rekken tot gemiddeld 2.000 per maand, vergelijkbaar met het salaris van een leraar. Actrices verdienen gemiddeld minder dan hun mannelijke collega's en zijn vaker aangewezen op het inkomen van hun partner.

Passie boven geld
Uit een rapport van acteursbond ACT, van een half jaar geleden, bleek al dat acteurs voornamelijk werken uit passie voor de kunst. Ze verkiezen geluk boven geld. Die onzakelijke opstelling is volgens het rapport één van de redenen waarom hun inkomen zo laag blijft. Daarnaast is de markt overvol.

Door een minimumtarief voor acteren in te stellen en een einde te maken aan de wildgroei van theateropleidingen moet het probleem worden opgelost. Bovendien is er onder acteurs veel animo voor een goede herhalingsvergoeding, een bedrag dat ze ontvangen iedere keer dat een tv-serie of film opnieuw wordt vertoond. Bijna de helft van de acteurs is zelfs bereid te staken om dat voor elkaar te krijgen.

Tv-acteurs het beste af
Theateracteurs vangen beduidend minder dan hun collega's op televisie. Jaarlijks verdienen ze 24.000 euro netto met 175 dagen acteren, in vergelijking met tv-acteurs die 36.000 euro verdienen met 157 dagen werk op de set.

Uit het onderzoek van ACT blijkt dat de helft van de Nederlandse tv-acteurs zo'n 500 tot 750 euro per draaidag krijgen. "De acteurs in vaste dienst verdienen het minste", vertelt actrice Halina Reijn. "Als freelancer stijg je een stapje in salaris met iedere nieuwe productie. Het beste kun je in een langlopende serie zitten."

Reageren