CDA wil omroepfusies

Met de verkiezingen in het vooruitzicht presenteren steeds meer politieke partijen hun verkiezingsprogramma's, waarin ook hun voornemens betreffende de publieke omroep worden opgenomen. Eerder lekte al uit dat D66 grote bezuinigingsplannen zou overwegen. GroenLinks overweegt een hervorming van de omroepen. Het CDA, zo werd dinsdag bekend, wil de publieke omroep voornamelijk houden zoals hij is.

Uit het concept-verkiezingsprogramma van de christen-democraten blijkt dat het CDA wel graag zou zien dat bestaande omroepen worden samengevoegd, om zo op overheadkosten te besparen.

Meer geld bij meer leden
Daartoe wil de partij de maximale ledendrempel die nodig is voor de A-status van een omroep, 400.000 leden, verhogen. Op die manier hoopt de partij dat omroepen gestimuleerd worden om door middel van fusies in ledental te groeien.

Verder vindt de partij de omroep in de huidige vorm prima: "Het Nederlandse bestel is uniek binnen Europa en garandeert niet alleen onafhankelijkheid van staat of commercie, het biedt ook een stevige verankering in de samenleving."

herkenbaarheid
Ook de lokale en regionale omroepen krijgen van het CDA vooral lof. De partij schrijft in het concept-verkiezingsprogramma dat de kleinere omroepen van ons land van grote betekenis zijn voor de herkenbaarheid en binding in provincies en gemeenten.

Op 23 en 24 april vindt het CDA partijcongres plaats. Dan zullen de leden stemmen over het concept-verkiezingsprogramma.

Netredacties
De plannen van GroenLinks, die al vorige week bekend werden, houden onder meer in dat de publieke omroep teruggaat van drie naar twee tv-zenders, die aangestuurd moeten worden door netredacties. Die redacties kunnen vervolgens volledig zelfstandig programma's aankopen bij omroepen en producenten.

Reageren