Derek versus Char: een vergelijkend warenonderzoek

Het begon al met Jomanda die zei mensen te kunnen genezen, daarna het programma Het zesde zintuig, waar een medium een opdracht moest uitvoeren.

Daarna kwam Char, die namens de dode geruststellende woorden overbracht aan verdrietige nabestaanden en nu is er Derek, de babyfluisteraar met zijn programma Baby’s wil is wet.

•tDerek heeft geen alfabet nodig zoals Char.
•tDerek zegt van tevoren dat hij niet weet of hij contact kan maken. Geesten komen niet op commando.
•tChar heeft geen selectiecriterium of voorbehoud. In principe kan iedereen een cliënt zijn en weet ze altijd wel iets te vertellen.
•tDerek’s live optreden is veel flitsender dan dat van Char.
•tDerek gebruikt geen dooddoeners als: de dode groet u, het gaat goed. Maar hij heeft meer te vertellen en haalt ook herinneringen op, die daadwerkelijk uniek aan deze persoon hangen.
•tDerek is veel gedetailleerder. Hij kan vertellen dat de gordijnen niet goed hangen, een keukenkastje niet goed sluit of het kind ineens een afkeer heeft van doperwten.

Hotreading of coldreading
Maar ja, hoe kun je nou weten of een medium werkelijk informatie vanuit de Kosmos krijgt? Een korte uitleg: een medium kan coldreadings of hotreadings doen. In het eerste geval heeft hij helemaal geen informatie en probeert een persoon of situatie vorm te geven door vooral veel vragen te stellen. Een goed geheugen is vereist.
Bij hotreading is er wel voorkennis over de persoon of de situatie. Dat kan door een praatje met de cliënt, maar hij kan de informatie ook via derden of achter de rug om vergaren

Geen garantiebewijs
Het antwoord op de vraag hoe je weet of een medium echt bijzonder gave heeft ligt een beetje voor de hand: als een onbekend persoon vragen kan beantwoorden zonder dat deze vooraf informatie heeft gekregen, lijkt dit een garantie dat er echt een gesprek gevoerd wordt met een overleden dierbare. Deze garantie is kwetsbaar, dat wel. Tot nu toe is er nog niemand geweest die achteraf melding maakte van oplichterij. Met andere woorden: Derek is in ieder geval moeilijk te betrappen.

Reageren