Kijkcijfers omhoog door Twitter

We praten allemaal wel eens in de koffiepauze over een bepaald televisieprogramma. Met de komst van sociale netwerksites als Twitter, Facebook, Hyves, MySpace en Youtube verplaatsen zulke gesprekken zich steeds meer naar het internet. Volgens de Amerikaanse krant The New York times heeft zulk gebabbel een positieve invloed op de kijkcijfers.

Volgens Leslie Moonves, hoge pief bij CBS, is het internet een vriend van televisie, niet een vijand.

Zijn onderzoek wees uit dat tijdens de Super Bowl en de opening van de Olympische spelen één op de zeven kijkers tegelijkertijd ook op het internet actief is. En dat percentage blijft groeien. "Mensen willen met elkaar in contact zijn."

Dit moet je echt zien!
Volgens NBC zijn de kijkcijfers van de Olympische Spelen dit jaar hoger dan voorgaande jaren omdat mensen elkaar online steeds vaker stimuleren om te kijken naar een bepaalde uitzending.

De toekomst
Chloe Sladden, directeur mediasamenwerking bij Twitter, denkt dat websites als Twitter mensen het gevoel geeft direct aan een gesprek te kunnen deelnemen: "Ik kan me geen evenement voorstellen dat in de toekomst het publiek niet bij het verhaal zelf gaat betrekken."

Participatie
Er is dankzij het internet steeds meer sprake van een participatiecultuur.

Steeds meer proberen media-bedrijven gebruik te maken van sociale netwerksites. Televizier.nl is daar een voorbeeld van! Naast het tijdschrift bieden we een platform waarop televisieliefhebbers met elkaar in contact kunnen komen, meningen en ervaringen kunnen uitwisselen, elkaars vragen kunnen beantwoorden, enzovoorts. Praat lekker mee!

Reageren