Linda handelt in mensen?

Tijdschrift LINDA heeft zich de woede op de hals gehaald van de prostitutievakbond Vakwerk. In teken van het thema 'overspel' werden door LINDA 25 gigolobezoekjes weggegeven aan nieuwe abonnees. Het tijdschrift van Linda de Mol zou daarmee als pooier optreden en zich schuldig maken aan mensenhandel.

"Ik heb uiteraard geen enkel bezwaar tegen vrouwen die gigolo's bezoeken, maar Linda maakt zich hiermee schuldig aan mensenhandel", klaagde Vakwerk-woordvoerdster Metje Blaak afgelopen weekend.

"Het blad fungeert nu eigenlijk als een soort pooier, een exploitant van prostitutie", vervolgde ze. "Daarvoor heeft het geen vergunning. Dat kan niet zomaar."

Geen sprake van
Met de gigolo-actie hoopt LINDA magazine betaalde seks voor vrouwen toegankelijker te maken. Mede-hoofdredactrice Jildou van der Bijl geeft in een reactie te kennen dat er van souteneurschap absoluut geen sprake is. "De heren van lichte zeden die bij bureau The Men's Company werkzaam zijn, zullen hun diensten geheel volgens de binnen het sekswezen geldende normen en waarden uitvoeren", verdedigt van der Bijl.

‘’Zo hebben zij uiteraard de vrijheid om geen seks te hebben met vrouwen waartegen zij morele of andersluidende bezwaren hebben. De gangbare definitie van souteneurschap luidt: 'iemand die van de verdiensten van een prostituee leeft en hem/haar in ruil daarvoor beschermt'. Van souteneurschap is in dit geval dus uitdrukkelijk geen sprake."

Geef ze toch een cadeaubon
Een groot aantal mannelijke prostituees heeft inmiddels geklaagd over de actie van LINDA magazine. De prostitutievakbond is nu van plan stappen te ondernemen. "Gerechtelijke stappen is een groot woord, maar we willen wel laten weten dat de prostitutie in Nederland dit niet zomaar accepteert. Het zou het mooist zijn als Linda de aanbieding gewoon zou intrekken. Geef die vrouwen liever een cadeaubon" stelt Blaak voor.

"Je geeft mensen niet cadeau, ook niet in de prostitutie. Vanwege de grote media-aandacht, maar ook omdat de bezoekster een prijs heeft gewonnen, zal het voor de gigolo in kwestie moeilijker zijn te weigeren. Dat is ook anders dan normaal."

Overigens is de animo voor de gigolo-actie volgens Blaak gering. "Er waren genoeg mensen die vanuit een soort sensatiezucht contact zochten, maar uiteindelijk maar zeven echte aanmeldingen", doet ze uit de doeken.

Reageren