NPS en VPRO delen huis

Nadat eerder al bekend werd dat de NPS en Teleac werken aan een fusie, werd deze week bekend dat de Joodse Omroep voortaan in het pand van de NPS gaat huizen. De VPRO denkt ondertussen 'wat zij kunnen, kunnen wij ook' en geeft de Humanistische Omroep een plekje.

De Joodse Omroep en de NPS gaan op die manier vaste lasten, zoals salarisadministratie en huisvestingskosten, delen. Op andere fronten, zoals de levensbeschouwelijke insteek van de Joodse Omroep en de juist neutrale insteek van de NPS, blijven beide organisaties gescheiden.

Netwerk en expertise
Nu de NPS op zoek is naar bruidjes, lijkt dat andere bewoners van het Net 3-complex wakker te maken. De VPRO en de Humanistische Omroep Stichting, kortweg HuUMAN, hebben dan ook een intentieverklaring getekend om te gaan samenwerken.

Beide omroepen willen gebruik maken van elkaars netwerk, expertise, ondersteunende diensten en faciliteiten. De HUMAN trekt dan ook in bij de VPRO, op het Mediapark, maar ook deze omroepen blijven programma-inhoudelijk en financieel zelfstandig.

Tot naar schatting 1 juli aanstaande wordt onderzocht waar de omroepen elkaar 'in de gezamenlijke programmatische interesse' kunnen versterken.

Besparen
Het 'samenwonen' van omroepen komt niet uit de lucht vallen. De besparing kan alle betrokken organisaties helpen om weer betere programma's te maken, nu budgetten steeds verder ingeperkt worden.

De NPS sluit dan ook niet uit dat er in de toekomst nog meer kleine levenbeschouwelijke omroepen in het immense pand van de NPS gaan huizen. NPS-directeur Daalmeijer: "We voeren op dit moment gesprekken met een aantal andere levensbeschouwelijke omroepen over identieke vormen van samenwerking."

In het zogenaamde 'Net 3' complex huizen al van oudsher de VARA, VPRO, NPS en RVU: de omroepen die vroeger samen op Nederland 3 uitzonden. Delen van het complex staan leeg.

Reageren