Omroep NPS boos

De publieke omroep NPS is boos op de twee omroepen waarmee de omroep al jarenlang een pand deelt. Zowel de VARA als de VPRO pleitten voor een amendement dat ervoor zorgde dat de NPS nu twee miljoen euro, of pakweg vijftien banen (plus het werk dat die mensen deden) moet bezuinigen. Daar staat tegenover dat de VARA en de VPRO nu zelf juist meer geld krijgen, zo stelt althans NPS-directeur Joop Daalmeijer volgens De Volkskrant.

De VARA doet alsof er niks aan de hand is, de VPRO twijfelt voorzichtig, en personeel van de NPS is vooral alleen maar boos op de collega's, die ervoor zorgden dat een aantal mensen hun broodwinning verliest.

Loesjeposter
De Volkskrant tekent de sfeer op: "Veelbetekenende blikken bij de middagboterham, en op de deuren posters in de stijl van Loesje met een al even veelzeggende, bijtend cynische tekst: 'De NPS bedankt de VARA en de VPRO voor hun collegialiteit'."

Volgens de krant is de sfeer in het Net 3-gebouw aan de Sumatralaan in Hilversum even niet meer zo goed. Het pand, dat gedeeld wordt door de NPS, VARA, VPRO en RVU, was van oudsher een bolwerk van samenwerking.

Mediawet
Die tijden lijken voorgoed voorbij. Kern van de woede is een brief, die zeven publieke omroepen schreven aan de Tweede Kamer. De VARA en de VPRO hoorden bij de omroepen die de brief ondertekenden, de NPS wist van niks. In de brief werd gepleit voor een aanpassing van de Mediawet (waarin de inkomsten van de omroepen geregeld worden).

NPS minder geld
Gevolg van die brief was dat de NPS twee miljoen euro minder binnen gaat krijgen en dus mensen moet gaan ontslaan. Maar de reden waarom de VARA en de VPRO hun medebewoner nergens van op de hoogte hielden, is ook duidelijk: ze krijgen zelf nu méér geld dan voorheen.

Om het nog even leuker te maken, is de bezuiniging bij de NPS niet eenmalig. Waar de omroep voorheen een budget kreeg dat gelijk was aan dat van de grootste omroep, wordt nu gekeken naar het gemiddelde van alle omroepen samen. Wat dus ook inhoudt: voortaan krijgt de omroep die verantwoordelijk is voor Sesamstraat en Raymann is laat en andere goed bekeken programma's, dus structureel minder geld.

Afdeling stiekem
NPS-directeur Joop Daalmeijer voelt zich volgens De Volkskrant bedrogen door de omroepen met wie de NPS intensief samenwerkt en programma's maakt als Andere Tijden (met de VPRO), Buitenhof (met de VARA en VPRO) en Nova/Den Haag Vandaag (met de VARA).

Onzuiver
In een brief aan zijn werknemers haalt hij uit naar de twee andere grote omroepen in het pand: "Die brief is ons toen natuurlijk niet toegestuurd, zodat we pas heel laat konden reageren. Trucjes van de afdeling stiekem." En: "Het is wel zuur dat de NPS, die zich overal en altijd gedraagt als een partner, zo wordt afgeserveerd door de collega's waarmee we gebouwen, broodjes bal, programma's en soms zelfs vriendschap delen."

"Het is zo onzuiver allemaal. Wij kunnen door de actie van de omroepen twee miljoen euro minder besteden. Twee miljoen euro, dat zijn vijftien arbeidsplaatsen. En de A-omroepen zijn juist rijker geworden. Dat is niet te verkroppen", zo schrijft hij.

Schuldgevoel
De situatie lijkt duidelijk: waar de VARA en VPRO zonder overleg met hun medebewoner tot de actie overgingen, zijn ze zich achteraf natuurlijk van geen kwaad bewust. De VARA ontkent in alle toonaarden en zegt dat de omroep 'zuiver gehandeld heeft'.

Zwartgallig
De VPRO steekt vreemd genoeg deels wel de hand in eigen boezem, maar niet helemaal: "Terugkijkend moeten we vaststellen dat de NPS ten onrechte buiten de opstelling van de brief is gehouden en dat de VPRO met de NPS had moeten overleggen over de strekking van het schrijven. Het is vervelend dat het zo gelopen is. Desalniettemin geeft de NPS wel een erg zwartgallig gekleurde interpretatie van de brief van de omroepen aan de Kamer en het daaruit voortkomende amendement."

Of de houding van de VARA de omroep gaat helpen, is overigens nog maar de vraag. Vrijdag werd bekend dat de VARA in vijf jaar tijd maar liefst zestigduizend leden is kwijtgeraakt. Daarmee holden de leden bij de bossen tegelijk bij de omroep weg.

Aanvulling 03-06, 16.10 uur

Nuance
Na een eerste contact tussen Televizier.nl en de VPRO lijkt het erop dat het verhaal een stuk genuanceerder is dan De Volkskrant schrijft. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Reageren