Plasterk wil andere omroep

Naar alle waarschijnlijkheid bestaat de Nederlandse publieke omroep in zijn huidige vorm niet meer in 2016. Alles moet anders, vindt minister Ronald Plasterk (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

De aanleiding daarvoor is niet gek: door veranderende technieken gaan burgers ook anders tv kijken.

Als het publieke bestel niet meegroeit, raakt het achterhaald en sterft het wellicht een wisse dood. Door vooruit te lopen op die veranderingen, wil Plasterk ervoor zorgen dat de publieke omroep goed functionerend kan blijven bestaan.

Samen
Daarom werkt de minister aan een nieuwe opzet van de publieke omroep. Dat doet hij niet alleen; zelfs de commerciële omroepen worden er bij betrokken. De belangrijkste insteek is de opkomst van internet. Daarnaast wordt er met de vroege besprekingen rekening gehouden met de verkiezingen van 2011, en het feit dat politieke partijen hun visie op de publieke omroep willen geven.

2016?
Het jaartal 2016 komt niet uit de lucht vallen: in 2011 begint er een nieuwe concessieperiode van vijf jaar, waarin de omroepen kunnen gaan uitzenden. Als die periode is afgelopen, is het dus 2016, en kan de verbouwing van de publieke omroep beginnen.

Reageren