RTL stopt met 24 Uur: Tussen Leven en Dood

24 februari 2012 17:28 | overig-tv-nieuws | Door Televizier

RTL4 zal het omstreden programma 24 uur: Tussen Leven en Dood niet meer uitzenden. De zender reageert daarmee op het verzoek van het VUmc om de realityserie stop te zetten.

Volgens het VUmc 'is de eerder gemaakte afweging tussen de privacy van kwetsbare patiënten en het publiek belang niet houdbaar gebleken'. De vooraf vastgelegde toestemmings- en inzageprocedure heeft volgens het ziekenhuis onvoldoende geleid tot het beoogde gevoel van veiligheid en zorgvuldigheid bij de bezoekers van de spoedeisende hulp.

Onrust

Daarnaast zegt het VUmc nieuwe informatie te hebben gekregen van patiënten waaruit blijkt dat de afspraken niet zorgvuldig genoeg zijn uitgevoerd.

Elmer Mulder, voorzitter raad van bestuur: "De standaarden die VUmc belangrijk vindt op het gebied van zorgvuldige patiëntenzorg blijken onvoldoende gewaarborgd te zijn. VUmc is tot de conclusie gekomen dat de nu ontstane onrust niet opweegt tegen de beoogde doelstellingen met dit programma: inkijk in de zorg, transparantie en voorlichting."

Eerder vandaag verzocht het ziekenhuis producent Eyeworks (van Reinout Oerelemans) en RTL 4 dan ook het programma met onmiddellijke ingang stop te zetten.

Geen uitzending

RTL Nederland zal dat verzoek inwilligen, blijkt uit een zojuist verstuurd persbericht. "RTL heeft in samenwerking met VUmc en Eyeworks alles in het werk gesteld om een integer programma te maken en staat achter het eindproduct. Echter, nu VUmc zich terugtrekt, besluit RTL de programmareeks niet uit te zenden."

Meer over