Kijkcijfers: Groot Dictee niet groots bekeken: 722.000

Het traditionele Groot Dictee der Nederlandse Taal 2014 was niet heel erg in trek. 722.000 mensen pakten pen en papier, tegen vorig jaar nog een miljoen.

Toen kreeg opsteller Kees van Kooten na afloop een storm van kritiek over zich heen omdat het dictee veel te veel rare woorden bevatte. Bart Chabot pakte het anders aan. Toch was het gemiddelde aantal fout onder de deelnemende BN'ers wederom hoog: 36. Het taalspel leverde ook weer de nodige frustraties op bij de kijkers.

Student Randy van Halen werd de winnaar van het dictee, hij maakte slechts 7 fouten. En Randy komt uit Nederland, dat is goed voor ons nationale zelfvertrouwen na jaren van Vlaamse overwinningen.

De Slimste Mens

De presentator van het Groot Dictee, Philip Freriks, was zijn eigen concurrent, op NPO 2 presenteerde hij tegelijkertijd De Slimste Mens, dat met bijna 1,3 miljoen kijkers veel meer werd gewaardeerd. In de quiz doet Chris Zegers het verrassend goed, al hebben niet alle kijkers door dat het hier om de reispresentator gaat.

Sterren van Bethlehem

In Sterren van Bethlehem gaat een stel BN'ers op zoek naar de oorsprong van het kerstfeest, maar erg in de smaak valt dit EO-programma niet. Slechts 694.000 mensen zagen hoe o.a. Dione de Graaff, Roué Verveer en parlementair verslaggeefster Wouke van Scherrenburgreizen door de vallei van de Barmhartige Samaritaan reisden en de Berg der Verzoeking bezochten. Wat mankeert er aan het programma?

Of missen we met z'n allen juist iets heel moois?

Reageren