2Doc: Tegenwind - Het Verdriet van de Veenkoloniën

Windmolenpark splijt lokale gemeenschap

NPO 2 - zondag 31 oktober om 20:20

© HUMAN
De aanleg van een megawindturbinepark in de Veenkoloniën verdeelde de afgelopen jaren de lokale gemeenschap. 45 windturbines van ruim 200 meter hoogte werden er door de overheid doorheen geduwd. Protesten haalden niets uit, zo blijkt in de 2Doc: Tegenwind - Het Verdriet van de Veenkoloniën.

Voormalig PvdA-leider Diederik Samsom - inmiddels verantwoordelijk voor het klimaatbeleid van de EU - noemt het megawindturbinepark in de Veenkoloniën een geweldige ‘mispeer’. De 45 windmolens van ruim 200 meter hoogte in het gebied tussen Groningen en Drenthe werden er door de overheid doorheen geduwd.

Boerenprotesten

In 2doc: Tegenwind - Het Verdriet van de Veenkoloniën is te zien hoe de aanleg van dit windmolenpark de gemeenschap de afgelopen jaren verdeelde. De strijd tegen de windmolens begon ooit ludiek, maar eindigde in een ondergronds verzet. Boeren stonden lijnrecht tegenover burgers, die zich op hun beurt in de steek gelaten voelden door de overheid. Er was nooit draagvlak, er was geen inspraak, alle protesten haalden niets uit. Het vertrouwen is weg.

Meer over