'Bezuiniging omroep: 7500 banen'

De gemeente Hilversum trekt deze week aan de bel met een brief aan informateur Opstelten. Volgens berekeningen van de gemeente kunnen de op handen zijnde bezuinigingsplannen van het nieuwe kabinet tot wel 7500 banen als sneeuw voor de zon doen verdwijnen. Dat zou leiden tot een averechts effect voor de politieke doeleinden, want al die werklozen zouden uitkeringen gaan aanvragen.

De gemeente wijst er in de brief op dat bezuinigingen bij de publieke omroep ertoe kunnen leiden dat niet alleen omroepmedewerkers zelf, maar ook talloze kleine zelfstandigen die door de omroepen hun brood verdienen, zonder werk komen te zitten.

Ieder ontslag bij een omroep zou moeten worden vermenigvuldigd met 2,5, zo schrijft de gemeente. De Universiteit van Amsterdam zou dat hebben onderzocht.

De gemeente is extra bezorgd omdat vooral de toeleveranciers en zelfstandigen vaak in de gemeente Hilversum wonen. Het doemscenario leidt dan ook tot een geschat maximaal aantal ontslagen van grofweg 7500 mensen. In Hilversum wonen in totaal 84.000 mensen.

Ook de pizzakoerier
Wethouder van Media Jan Rensen van Hilversum schrijft: "Hilversum wordt dus dubbel getroffen door de mogelijke bezuinigingen in de mediasector. Zo zal het inkrimpen van het publieke bestel betekenen dat banen van Hilversummers die in dienst zijn van de publieke omroepen verdwijnen. Maar ook de vele kleine zelfstandigen en freelancers die producten leveren aan de omroepen worden de dupe (van financiƫle dienstverlening tot aan de pizzakoerier). Hierdoor zal de werkloosheid in Hilversum toenemen."

Bezorgdheid
In april van dit jaar is de problematiek al in een brief benoemd bij demissionair minister-president Balkenende en demissionair minister Rouvoet. Ook heeft de gemeenteraad van Hilversum in het voorjaar unaniem een motie aangenomen waarin zij haar bezorgdheid hierover uitspreekt. Nu richt de gemeente zich dus ook weer tot het nieuwe kabinet.

Averechts effect
In de brief aan de informateur wordt ook aangegeven dat bezuinigingen op de publieke omroep een averechts effect hebben op het geheel van overheidsuitgaven.

Grote werkeloosheid onder medewerkers van omroepen en aanleverende bedrijven, plus een grote toeloop van werkeloze zzp'ers en freelancers zouden immers kunnen leiden tot meer uitkeringsaanvragen.

Reageren