Geen nieuw sociaal plan KRO

Waar WNL, RTL, Powned, Max en Llink eerder deze week (al dan niet positiief) nieuws kregen over hun toekomst, is dat nu ook het geval voor de medewerkers van de KRO. Het sociale plan van de omroep blijft ongewijzigd, zo heeft de directie van de omroep laten weten.

Medewerkers van de KRO hadden eigenlijk gevraagd om een herziening van het sociale plan.

De KRO is van plan om ongeveer vijf procent van de medewerkers te ontslaan in een op handen zijnde reorganisatie. De herziening van het sociale plan had dan ook vooral te maken met meer ruimte voor de in de toekomst vertrekkende collega's.

Hulp bij ontslag
Men wilde onder meer een langere zoektermijn naar een nieuwe baan, en meer geld voor bijscholingen of mogelijkheden om ontslagen medewerkers om te scholen.

De KRO-directie ziet daar echter niks in, en claimt dat het sociale plan van de KRO al bovengemiddeld goed is. Het zou onverantwoord zijn om meer belastinggeld uit te geven aan een aangepast sociaal plan dat nu eigenlijk al goed is, is de lezing.

Reageren