Inauguratie Barack Obama

Eindelijk is het dan zover. Vandaag wordt Barack Obama beëdigd als 44ste president van de Verenigde Staten. Eelco Bosch van Rosenthal doet namens de NOS live verslag vanuit Washington, Televizier belde hem.

Wat kunnen we verwachten?

"Er worden miljoenen mensen verwacht die allemaal getuige willen zijn van dit historische moment. Gerri Eickhof is in de stad om na de plechtigheden verslag te doen van de parade richting het Witte Huis en ik sta op een dak met uitzicht op Capitol Hill. Daar wordt eerst vice-president Joe Biden ingezworen en daarna de president.

Obama zal een inaugurele rede houden, die wordt beschouwd als de tot dan toe belangrijkste toespraak in zijn loopbaan. Het hele Congres en alle nog in leven zijnde vorige presidenten zijn daarbij aanwezig en na afloop vertrekt de zittende president. Dan legt Obama met de hand op de Bijbel de eed af om zich vervolgens toe te laten juichen tijdens de parade als nieuwe president."

Waarover zal de inaugurele rede gaan?

"Het thema is Lincoln (1861 - 1865), volgens velen de grootste president die Amerika ooit gekend heeft en de man die het land door de Burgeroorlog heen hielp. Hij is ook een groot voorbeeld voor. Die toespraak zal vooral een filosofische bespiegeling zijn. Het beleidsinhoudelijke gedeelte zal hij nog een week bewaren voor de State of the Union. In deze jaarlijkse toespraak van de president tot het Congres zal hij zijn plannen meer uiteenzetten."

Wordt het een feestelijke dag?

"Nou, het zijn zware tijden, dus Obama wil er niet een al te groot feest van maken. Bij zijn verkiezingszege op 4 november besloot hij het traditionele vuurwerk af te blazen, omdat hij het niet gepast vond om in een tijd waarin miljoenen Amerikanen hun baan verliezen al te triomfantelijk te doen. Dat zal voor de inauguratie ook gelden. Toch zal het in de stad wel een feest worden."

Het is geen makkelijke periode waarin Obama het Witte Huis betreedt…

"Hij neemt het over op een buitengewoon cruciaal moment in de Amerikaanse geschiedenis. Het gaat hier echt niet goed en iedereen is ervan overtuigd dat het ergste nog moet komen. Obama zal een vliegende start moeten maken en de verwachtingen zijn hooggespannen. Men snapt wel dat Obama geen tovenaar is die Amerika zomaar uit de economische crisis loodst, maar hij staat in de eerste maanden wel voor een heleboel moeilijke beslissingen."

Reageren