Llink geeft nog niet op

Ondanks een negatief advies van de NPO, dat woensdag naar buiten werd gebracht, blijft LLiNK strijden voor haar plek in het publieke omroepbestel. Hoewel drie adviesorganen minister Plasterk adviseren om de zendmachtiging van de 'groene' omroep niet te verlengen, is Llink allesbehalve van plan om het bijltje erbij neer te gooien.

LLiNK-directeur Karlien de Ruijter is het vanzelfsprekend oneens met de uitslag van het rapport. "Hier stromen de verontwaardigde reacties binnen. We roepen dan ook iedereen op naar onze website te gaan om onze petitie te tekenen en in actie te komen. De minister mag en kan zo'n grote achterban niet negeren", laat ze weten op Mediacourant.nl.

Toegevoegde waarde
Volgens Karlien klopt het niet dat LLiNK geen toegevoegde waarde zou hebben voor de PO. "De minister is nu aan zet. De enige manier waarop we hem nog kunnen overtuigen, is door het draagvlak voor onze omroep zichtbaar te maken", legt ze uit.

En: "LLiNK heeft ruim 153.000 leden en krijgt steun van maatschappelijke organisaties zoals het Wereld Natuur Fonds, Plan Nederland en Milieudefensie."

Bittere noodzaak
Tot slot gaat de directeur nog in op het gegeven dat Llink niet uniek is in de keuze van haar programma's: "Andere omroepen besteden slechts incidenteel aandacht aan thema's die bij LLiNK consequent op de agenda staan."

"Juist nu het ernaar uitziet dat Nederland de klimaatdoelstellingen niet haalt, is het belangrijk dat een publieke omroep laat zien wat je zelf aan de problemen kunt doen. Het behoud van LLiNK in het publieke bestel is dus een bittere noodzaak."

Reageren