Gouden Televizier-Ring verkiezingen

Reglement verkiezing Televizier-Ster Impact 2022

28 juli 2022 10:31 | televizier-ring | Door Jeroen de Goeij

© Televizier-Ring
De Televizier-Ster Impact is de prijs voor het programma dat iets bijzonders teweeg heeft gebracht in Nederland. Dit zijn de reglementen van de verkiezing van 2022.

De verkiezing van de Televizier-Ster Impact wordt georganiseerd door en staat onder verantwoordelijkheid van Televizier. 

De verkiezing heeft als doel programma’s te bekronen die iets bijzonders teweegbrengen in de samenleving. Een interview bijvoorbeeld, een documentaire of een actie die diepe indruk achterlaat. Een programma dat ontroert of een discussie op gang brengt. Of een programma dat een relatief vergeten onderwerp ineens relevant maakt en onder de aandacht van het grote publiek brengt. Programma’s dus die van toegevoegde waarde zijn voor de samenleving. Programma’s met impact. En dan maakt het niet uit of dat op tv was, op een streamingdienst, of op een online kanaal. 

Dit zijn de reglementen voor de verkiezing van de Televizier-Ster Impact 2022. 

Deelname

In aanmerking voor de verkiezing van de Televizier-Ster Impact 2022 komen op volwassenen gerichte programma’s die iets bijzonders teweeg hebben gebracht en impact hebben gehad in Nederland. 

De impact kan veroorzaakt zijn door het hele programma, of een onderdeel daarvan. Het kan zijn dat het hele programma wordt geselecteerd voor deelname aan de verkiezing, of alleen een relevant onderdeel.

De geselecteerde programma’s (of onderdelen van programma’s) waren voor het eerst te zien in de periode van 1 augustus 2021 tot 1 augustus 2022. De programma’s (of onderdelen van programma’s) zijn van Nederlandse makelij, of zijn voor een aanzienlijk deel van Nederlandse makelij. Daarnaast zijn de programma’s (of onderdelen van programma’s) uitgezonden door, of waren te zien op:

  • Nederlandstalige, landelijke publieke omroepen en commerciële zenders;
  • in Nederland toegankelijke streamingdiensten;
  • Nederlandse kanalen of series op online platformen.

De geselecteerde programma’s (of onderdelen van programma’s) kunnen een maatschappelijke beweging in gang gezet hebben, innovatief zijn, gewaagd, of indringend zijn. Het geselecteerde programma (of onderdeel van een programma) heeft impact gemaakt, er is breed over gesproken en/of is opgenomen in het landelijke nieuws. 

Het programma (of onderdeel van een programma) kan een eenmalige uitzending zijn, maar ook onderdeel zijn van een groter geheel, en is te allen tijde gekoppeld aan een professionele activiteit. 

Het programma (of onderdeel van een programma) hoeft niet te voldoen aan een bepaald aantal kijkcijfers of views. 

Uitgesloten

Uitgesloten van deelname aan de verkiezing zijn onder andere, maar niet uitsluitend: herhalingen, registraties van sportwedstrijden, nieuwsuitzendingen, uitzendingen van politieke partijen, registraties van radio-uitzendingen en podcasts, erotische programma’s, programma's die uitsluitend gericht zijn om producten en/of diensten aan de man brengen en programma’s waarvan het verdienmodel uitsluitend gebaseerd is op betaalde inbellijnen en betaald sms’en (shopping-, astrologie-achtige en bel & winachtige-programma’s.  

Uitgesloten zijn ook programma’s (of onderdelen van programma’s) die niet rijmen met de waarden en/of doelstellingen van Televizier en haar partners, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) programma’s (of onderdelen van programma’s) die regelmatig ongefundeerde/anonieme beschuldigingen publiceren of doorzetten, of programma’s die structureel de principes schenden zoals opgenomen in de Journalistieke Code van de NPO. 

Selectie

Aan de hand van input van onder andere de publieke omroepen, commerciële zenders, streamingdiensten en online kanalen, en input van de redactie van Televizier, worden door de organisatie 10 tot 20 programma’s (of onderdelen van programma’s) geselecteerd voor de verkiezing van de Televizier-Ster Impact. 

Zodra de selectie is gepubliceerd op de internetsite van de verkiezing, kan de selectie niet meer door de organisatie worden gewijzigd.

Een programma (of onderdeel daarvan) kan vaker meedoen aan de verkiezing, en kan vaker de Televizier-Ster Impact winnen. Om opnieuw geselecteerd te worden voor deelname moet de organisatie wel van mening zijn dat het programma (of onderdeel daarvan) opnieuw voldoende impact heeft gemaakt.

Een winnend programma kan ook meedingen in andere categorieën van de verkiezing, zoals de Televizier-Ster Online-videoserie of de Gouden Televizier-Ring. Het programma moet dan wel voldoen aan de reglementen van de betreffende categorie.  

Stemronde

De verkiezing van de Televizier-Ster Impact 2022 heeft één stemronde.

Het publiek kan stemmen via internet, alleen via de stemsite van de verkiezing, te vinden op Televizier.nl. 

De stemronde start op dinsdag 16 augustus 2022 om 10.00 uur en eindigt woensdag 14 september 2022 om 8.00 uur. 

Iedere stemmer kan maximaal één stem uitbrengen in de categorie Televizier-Ster Impact. Alleen stemmen die zijn uitgebracht én bevestigd in de hierboven genoemde periode tellen mee in het eindresultaat.

Winnaar

De drie programma’s (of onderdelen van programma’s) met de meeste stemmen worden na de sluiting van de verkiezing bekend gemaakt als genomineerden voor de Televizier-Ster Impact. Het programma (of onderdelen van programma’s) met de meeste stemmen wint de Televizier-Ster Impact.

Als het niet mogelijk is om een top 3 vast te stellen zonder daarbij te kiezen tussen programma’s (of onderdelen van programma’s) die een gelijk aantal stemmen verkregen hebben, kan het zo zijn dat er meer dan drie programma’s (of onderdelen van programma’s) worden genomineerd voor de Televizier-Ster Impact. 

Als na afloop van de stemronde meerdere genomineerde programma’s (of onderdelen van programma’s) ex aequo op de eerste plaats eindigen (een gelijk aantal stemmen hebben, waarbij dat aantal hoger is dan dat van de anderen), winnen meerdere programma’s (of onderdelen van programma’s) de Televizier-Ster Impact.

Het is de bedoeling de winnaar bekend te maken gedurende het Gouden Televizier-Ring Gala op donderdag 6 oktober 2022.  

Award

De Televizier-Ster Impact wordt uitgereikt aan de maker(s) van het winnende programma (of onderdeel daarvan). De omroep, streamer of eigenaar van het online-kanaal die het programma (of onderdeel daarvan) voor het eerst heeft uitgezonden of gestreamd bepaalt wie de Televizier-Ster Impact in bezit krijgt.

Algemeen geldende verkiezingsregels 

Dit zijn de algemeen geldende verkiezingsregels. Ze gelden voor alle categorieën en alle rondes in de Gouden Televizier-Ring verkiezingen van 2022.

Organisatie

De gehele verkiezing wordt georganiseerd door en staat onder verantwoordelijkheid van Televizier. Televizier heeft het recht om op ieder moment in de verkiezing controversiële deelnemers van deelname uit te sluiten. Daarbij wordt gekeken naar onder andere, maar niet uitsluitend: recente veroordeling voor een misdrijf, stelselmatig kwetsen van personen en/of groepen, stelselmatige discriminatie van personen en/of groepen, stelselmatig verspreiden van onwaarheden en/of leugens, en/of het promoten van criminaliteit en geweld buiten de kaders van een fictionele wereld.  

Overmacht

Mocht het zo zijn dat er gedurende een bepaalde tijd in een van de stemperiodes door overmacht niet gestemd kan worden, bijvoorbeeld wegens technische problemen, dan wordt de stemperiode niet verlengd en sluit gewoon op het aangekondigde tijdstip. 

Daarnaast kunnen zich allerlei andere situaties van overmacht of andere dringende redenen voordoen die roet in het eten gooien of dreigen te gooien bij de voorgenomen uitvoering. Denk bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) aan besluiten of adviezen van overheden met betrekking tot de veiligheid en de volksgezondheid bij evenementen, inclusief de uitvoerbaarheid en kosten daarvan.

De organisatie behoudt zich daarom uitdrukkelijk het recht voor om de uitvoering van de verkiezing op enig moment stop te zetten of in gewijzigde vorm voort te zetten. Het deelnemen aan of zelfs winnen van een bepaalde ronde geeft dus geen ‘recht’ op een volgende ronde en/of uitreiking. 

De organisatie van de verkiezing is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een dergelijke situatie van overmacht. Over dergelijke wijzigingen zal zo helder en zo tijdig mogelijk gecommuniceerd worden op Televizier.nl. 

Notaris

De volledige stemprocedure van de Gouden Televizier-Ring staat onder toezicht van een notaris. De notaris beoordeelt of de stemprocedure reglementair en eerlijk verloopt.  

Methodieken die een eerlijk stemverloop negatief beïnvloeden, zoals geautomatiseerde stemsystemen, leiden tot uitsluiting van de verkiezing. Zo is het ook niet toegestaan om in opdracht van bijvoorbeeld omroeporganisaties, commerciële zenders, streamers en productiebedrijven een stem te laten uitbrengen.

De notaris controleert het verloop van de stemprocedure gedurende de gehele verkiezing en stelt bij iedere stemronde de uitslag vast. Aan het einde van de gehele verkiezing stelt de notaris een proces verbaal op. Bij het minste of geringste vermoeden van fraude, kan de notaris een aantal stemmen of zelfs één of meerdere programma’s uit de verkiezing schrappen.

Promotie

Het is omroepen, platforms, zenders, streamers, producenten, makers en fans van programma’s toegestaan promotie te maken voor hun programma(s). Deze regel geldt voor iedere fase in de verkiezing.

Het is verboden stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven in ruil voor hun stem op een bepaald programma - of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn, of dat de cadeaus een geldelijke waarde hebben of niet. Ook is het verboden stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor hun stem op een bepaald programma. Het is wel toegestaan om promotiemateriaal uit te delen om een bepaald programma onder de aandacht van het publiek te brengen. 

Het is verder verboden potentiële stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven in ruil om geen stem uit te brengen op een bepaald programma - of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn, of dat de cadeaus nu een geldelijke waarde hebben of niet. Ook is het verboden om potentiële stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor het niet uitbrengen van hun stem op een bepaald programma. 

Televizier is een uitgave van Bindinc.
Bindinc. BV / AKN CV
Postbus 580
1200 AN Hilversum
www.televizier.nl 

 

Meer over