Gouden Televizier-Ring verkiezingen

Reglement verkiezing Televizier-Ster Presentator 2022

28 juli 2022 10:33 | televizier-ring | Door Jeroen de Goeij

© Televizier-Ring
De Televizier-Ster Presentator is de prijs voor de favoriete tv-presentator van het jaar. Dit zijn de reglementen van de verkiezing van 2022.

De verkiezing van de Televizier-Ster Presentator wordt georganiseerd door en staat onder verantwoordelijkheid van Televizier. 

Deelname

In aanmerking voor de verkiezing van de Televizier-Ster Presentator komen presentatoren van tv-programma’s die gericht zijn op volwassenen. 

De programma’s zijn uitgezonden door, of waren te zien op de Nederlandstalige, landelijke publieke omroepen en commerciële zenders en/of in Nederland toegankelijke streamingdiensten. De programma’s zijn daarnaast van Nederlandse makelij, of zijn voor een aanzienlijk deel van Nederlandse makelij. De programma’s waren voor het eerst te zien in de periode van 1 augustus 2021 tot 1 augustus 2022. 

De presentator leidt het programma, is gezichtsbepalend voor het programma, speelt een prominente rol als mede-presentator in het programma, of is de enige die het programma presenteert.

Presentatoren van documentaires, shopping-, astrologie achtige, bel & win-achtige en erotisch getinte programma’s zijn uitgesloten van deelname aan de verkiezing. Uitgesloten zijn ook presentatoren die in de verkiezingsperiode helemaal niet op tv of op een streamingdienst te zien zijn geweest, of alleen in herhalingen.

Uitgesloten zijn ook presentatoren en tv-persoonlijkheden die stelselmatig programma’s maken of stelselmatig uitlatingen doen die niet rijmen met de waarden en/of doelstellingen van Televizier en haar partners, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) presentatoren en tv-persoonlijkheden die regelmatig ongefundeerde/anonieme beschuldigingen publiceren of doorzetten, of presentatoren en tv-persoonlijkheden die structureel de principes schenden zoals opgenomen in de Journalistieke Code van de NPO.

Een en dezelfde presentator kan meerdere malen de Televizier-Ster Presentator winnen. Echter, een presentator kan maximaal drie keer achter elkaar de Televizier-Ster Presentator winnen. Als een presentator drie achtereenvolgende jaren de Televizier-Ster Presentator heeft gewonnen, wordt de presentator het jaar daarop uitgesloten van deelname aan de verkiezing van de Televizier-Ster Presentator. Het jaar daaropvolgend kan de presentator weer deelnemen aan de verkiezing, mits aan de voorwaarden van de verkiezing wordt voldaan.

Aan de hand van input van de publieke omroepen en commerciële zenders, input van de streamingdiensten en input van de redactie van Televizier, worden door de organisatie in totaal 50 presentatoren geselecteerd voor de verkiezing van de Televizier-Ster Presentator.

Zodra de selecties zijn gepubliceerd op de internetsite van de verkiezing, kunnen de selecties niet meer door de organisatie worden gewijzigd.

Het zogenaamde ‘vakje 51’ geeft het publiek de mogelijkheid de naam in te vullen van en te stemmen op een niet vooraf door de organisatie geselecteerde presentator. De organisatie van de verkiezing bepaalt of de door het publiek voorgedragen kandidaten voldoen aan de reglementen van de verkiezing.

Stemronde

De Televizier-Ster Presentator 2022-verkiezing heeft één stemronde.

Het publiek kan stemmen via internet, alleen via de stemsite van de verkiezing, te vinden op Televizier.nl. De stemronde start op dinsdag 16 augustus 2022 om 10.00 uur en eindigt woensdag 14 september 2022 om 8.00 uur.  

Iedere stemmer kan maximaal één stem uitbrengen in de categorie Televizier-Ster Presentator. Alleen stemmen die zijn uitgebracht én bevestigd in de hierboven genoemde periode tellen mee in het eindresultaat.

Winnaar

In de categorie Televizier-Ster Presentator worden de drie kandidaten met de meeste stemmen per categorie na de sluiting van de verkiezing bekend gemaakt als ‘genomineerd voor de Televizier-Ster Presentator. In de categorie wint de genomineerde met de meeste stemmen de Televizier-Ster Presentator.

Als het niet mogelijk is om een top 3 vast te stellen zonder daarbij te kiezen tussen presentatoren die een gelijk aantal stemmen verkregen hebben, kan het zo zijn dat er meer dan drie presentatoren worden genomineerd voor de Televizier-Ster Presentator.

Als na afloop van de stemronde meerdere genomineerde presentatoren ex aequo op de eerste plaats eindigen (een gelijk aantal stemmen hebben, waarbij dat aantal hoger is dan dat van de anderen), winnen meerdere presentatoren de Televizier-Ster Presentator.

Het is de bedoeling de winnaar bekend te maken gedurende het Gouden Televizier-Ring Gala op donderdag 6 oktober 2022. 

Award

De Televizier-Ster Presentator wordt uitgereikt aan de winnende presentator of aan iemand die de award in naam van de presentator in ontvangst neemt. De award wordt eigendom van de winnende presentator.

Algemeen geldende verkiezingsregels

Dit zijn de algemeen geldende verkiezingsregels. Ze gelden voor alle categorieën en alle rondes in de Gouden Televizier-Ring verkiezingen van 2022. 

Organisatie

De gehele verkiezing wordt georganiseerd door en staat onder verantwoordelijkheid van Televizier. Televizier heeft het recht om op ieder moment in de verkiezing controversiële deelnemers van deelname uit te sluiten. Daarbij wordt gekeken naar onder andere, maar niet uitsluitend: recente veroordeling voor een misdrijf, stelselmatig kwetsen van personen en/of groepen, stelselmatige discriminatie van personen en/of groepen, stelselmatig verspreiden van onwaarheden en/of leugens, en/of het promoten van criminaliteit en geweld buiten de kaders van een fictionele wereld. 

Overmacht

Mocht het zo zijn dat er gedurende een bepaalde tijd in een van de stemperiodes door overmacht niet gestemd kan worden, bijvoorbeeld wegens technische problemen, dan wordt de stemperiode niet verlengd en sluit gewoon op het aangekondigde tijdstip. 

Daarnaast kunnen zich allerlei andere situaties van overmacht of andere dringende redenen voordoen die roet in het eten gooien of dreigen te gooien bij de voorgenomen uitvoering. Denk bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) aan besluiten of adviezen van overheden met betrekking tot de veiligheid en de volksgezondheid bij evenementen, inclusief de uitvoerbaarheid en kosten daarvan.

De organisatie behoudt zich daarom uitdrukkelijk het recht voor om de uitvoering van de verkiezing op enig moment stop te zetten of in gewijzigde vorm voort te zetten. Het deelnemen aan of zelfs winnen van een bepaalde ronde geeft dus geen ‘recht’ op een volgende ronde en/of uitreiking. 

De organisatie van de verkiezing is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een dergelijke situatie van overmacht. Over dergelijke wijzigingen zal zo helder en zo tijdig mogelijk gecommuniceerd worden op Televizier.nl. 

Notaris

De volledige stemprocedure van de Gouden Televizier-Ring staat onder toezicht van een notaris. De notaris beoordeelt of de stemprocedure reglementair en eerlijk verloopt. 

Methodieken die een eerlijk stemverloop negatief beïnvloeden, zoals geautomatiseerde stemsystemen, leiden tot uitsluiting van de verkiezing. Zo is het ook niet toegestaan om in opdracht van bijvoorbeeld omroeporganisaties, commerciële zenders, streamers en productiebedrijven een stem te laten uitbrengen. 

De notaris controleert het verloop van de stemprocedure gedurende de gehele verkiezing en stelt bij iedere stemronde de uitslag vast. Aan het einde van de gehele verkiezing stelt de notaris een proces verbaal op. Bij het minste of geringste vermoeden van fraude, kan de notaris een aantal stemmen of zelfs één of meerdere programma’s uit de verkiezing schrappen.

Promotie

Het is omroepen, platforms, zenders, streamers, producenten, makers en fans van programma’s toegestaan promotie te maken voor hun programma(s). Deze regel geldt voor iedere fase in de verkiezing. 

Het is verboden stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven in ruil voor hun stem op een bepaald programma - of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn, of dat de cadeaus een geldelijke waarde hebben of niet. Ook is het verboden stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor hun stem op een bepaald programma. Het is wel toegestaan om promotiemateriaal uit te delen om een bepaald programma onder de aandacht van het publiek te brengen. 

Het is verder verboden potentiële stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven in ruil om geen stem uit te brengen op een bepaald programma - of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn, of dat de cadeaus nu een geldelijke waarde hebben of niet. Ook is het verboden om potentiële stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor het niet uitbrengen van hun stem op een bepaald programma. 

Televizier is een uitgave van Bindinc.
Bindinc. BV / AKN CV
Postbus 580
1200 AN Hilversum
www.televizier.nl 

 

Meer over