Natuurampen en religie aan bod in Nederland in 7 overstromingen

De Marcellusvloed (1219) eiste honderden levens in (het huidige) Noord-Nederland. Abt Emo beschouwde het als een straf van God. Nederland in 7 overstromingen buigt zich over de schuldvraag bij natuurrampen.

Want nog altijd geloven mensen dat een overstroming Gods wil is, al dan niet bedoeld als straf voor begane zonden. Dat was in de 13de eeuw het geval, maar ook bij de Watersnoodramp van 1953.  Presentator Frank Westerman praat daarover met overlevende Stoffel van Mourik.

Religie en natuurrampen

De combinatie religie en natuurrampen roept vele vragen op. Berusten mensen door hun geloof in hun lot, of proberen ze juist te redden wat er te redden valt? Zorgt de dreiging van het water voor een diep geloof in God of niet? En in hoeverre zoekt de mens de schuld bij zichzelf?

Reageren